subpage

Dansk Industri vil have flere virksomheder med på AI-bølgen

Kunstig intelligens anvendes i 2021 af over 4.000 danske virksomheder med minimum ti ansatte svarende til 24 pct. Det er en markant stigning fra 2019 og 2020, hvor hhv. 6 pct. og 11 pct. af danske virksomheder benyttede teknologien. Jo større virksomheden er, jo mere udbredt er anvendelsen af kunstig intelligens. To ud af tre virksomheder med over 250 ansatte benytter mindst én type teknologi baseret på kunstig intelligens i 2021. Det var en virkelig god nyhed fra Danmarks statistik for et par måneder siden.

Morten Rosted Vang

Morten Rosted Vang

Fagleder, Digital ansvarlighed og cybersikkerhed, Dansk Industri

"Det er afgørende for vores samlede økonomiske vækst, at vi får flere virksomheder med i udviklingen. Det gælder især om at få kunstig intelligens ind i SMV’erne, som udgør størstedelen af dansk erhvervsliv"

Tallene viste også, at som med mange andre avancerede teknologier er der stor forskel på anvendelsen af kunstig intelligens i store og små virksomheder.

Det vil Dansk Industri gerne lave om på. Der er gode forretningsmuligheder og store konkurrencemæssige gevinster at hente i anvendelsen af kunstig intelligens. Teknologien kan f.eks. bruges til automation i produktionsvirksomheder og optimering af produktionsudstyr, som ultimativt sætter virksomhederne i stand til at skabe bedre produkter, tjenester og ydelser til deres kunder – og ikke mindst til at håndtere vigtige samfundsudfordringer som f.eks. klimaforandringer.

Når 70 pct. af de virksomheder, der ikke anvender kunstig intelligens, peger på, at manglende viden og erfaring er en barriere, ser vi i DI det som oplagt at være en del af AI Denmark som erhvervspartner og være med til at bringe 120 SMV’er med på en 6 måneders skræddersyet udviklingsrejse og hjælpe dem med at bruge data og kunstig intelligens til at få et konkurrencemæssigt forspring – ganske gratis.

 

BRUG FOR MODIGE VIRKSOMHEDER

– Og det handler selvfølgelig ikke kun om de 120 virksomheder, som får mulighed for at komme igennem forløbet. Det handler grundlæggende om, at vi i Danmark skal være lige så gode til at tage avancerede teknologier i brug, som vi har været til at digitalisere både den private og offentlige sektor. Ellers kommer vi til at sagte agterud og smide vores digitale førertrøje overbord.

Derfor skal erfaringerne fra AI Denmark bringes i spil til de mange andre virksomheder, som bør stå på spring til at effektivisere og forretningsudvikle med data og algortimer. Vi kommer i hvert fald til at dele erfaringer og værktøjer med vores medlemmer og opfordre dem til at komme i gang.

Men første skridt er tit det sværeste, og vi har brug for modige virksomheder til at gå fra at tale om kunstig intelligens til at bruge data på nye måder i deres virksomhed. Så meld jer til virksomhedsforløbene i AI Denmark og få hjælp fra eksperter, AI-forskere, studerende og netværk, der guider netop jeres virksomhed  fra data til værdi.  

Vil du læse mere om, hvilken hjælp der er at hente i AI Denmark, så læs med her – der er eksempelvis mulighed for at blive udvalgt til et forløb, hvor man som virksomhed får gratis hjælp til at komme godt fra start med AI. 

lancering

CASE: Neogrid blev skarpe på, hvordan AI kan skabe bedre løsninger for deres kunder

Masser af sensorer samler masser af data om bygningers energiforbrug. Men det kræver AI at skabe overblik og dermed muligheden for at nedsætte forbruget smart.

Neogrid Technologies arbejder med intelligent databaseret varmestyring i bygninger, herunder reduktion af energispild i bygninger. Neogrid er et  12-mands-firma lokaliseret i Aalborg Ø, hvis kernekompetence ligger i dataindsamling, dataanalyse og intelligent bygningsstyring. I dag er virksomhedens løsninger aktive i over 500 bygninger og deres styring kører 24/7 i 300 af bygningerne.

”AI Denmark har hjulpet os med at blive skarpe på, hvordan vi kan udvikle vores teknologi med AI-værktøjer, så vi opfylder og leverer de servises, som vores kunder efterspørger” Fortæller Henrik Lund Stærmose, direktør i Neogrid Technologies

Grøn agenda med AI

Neogrids software bruger data til at levere komfort, energieffektivisering og energifleksibilitet til bygninger. I praksis betyder det, at de sikrer, at bygninger ikke bruger mere energi end det de skal, for at levere det nødvendige komfortniveau. På samme tid sikrer løsningen, at bygningerne bruger energi på de tidspunkter på døgnet, hvor det giver mest mening i forhold til økonomi og vedvarende energiproduktion. 

Neogrids AI-baserede bygningsstyring sikrer, at energispild bliver detekteret, og at bygningen kører så effektivt og på så meget vedvarende energi som muligt. Det betyder, at der kan spares op til flere ton CO2 om året pr. bygning på de større bygninger. -Jo bedre vores algoritmer bliver, desto grønnere bliver vores kunders bygningsdrift, fortæller Henrik Lund Stærmose.

 

Motivationen for at deltage i AI Denmark

Neogrid Technologies tilmeldte sig virksomhedsforløbet i AI Denmark for at blive inspireret. De var i forvejen dygtige til at arbejde med machine learning, men havde brug for hjælp til at undersøge ønsker, behov og udfordringer for en ny kundegruppe, og hvordan man bedst drifter mere komplekse bygninger med mere sammensatte systemer. Desuden ønskede de sparring omkring hvilke AI-metoder, algoritmer og værktøjer de kunne bruge til at udvikle og forbedre deres software.

”vi skal ikke tro vi ved hvad vores kunder vil have, vi skal vide, hvad det er de har brug for"

Mere kundefokuseret udnyttelse AI

Neogrids deltagelse i AI Denmark har især hjulpet dem med at prioritere og med at lave en strategi for deres AI-udnyttelse baseret på kundernes reelle behov og deres værdikæde i interaktionen med andre systemer og leverandører. Endvidere gav projektet mulighed for at netværke med andre virksomheder og blive inspireret af andres arbejde med AI.

Under forløbet med AI Denmark arbejdede Neogrid med at finde ind til de områder, som deres kundeskare finder interessante – bl.a. hvordan man kan gøre komplekse problemstillinger mere simple for brugerne, hvordan man leverer mere værdi med færre ressourcer, herunder hvordan man sikrer en effektiv fejlfinding. 

Noget af det vigtigste Neogrid tog med fra AI Denmark var en kundefokuseret tilgang til AI – Vi skal ikke tro vi ved hvad vores kunder vil have, vi skal vide, hvad det er de har brug for, forklarer Henrik Lund Stærmose.

Er du interesseret i at blive en del af netværket i AI Denmark og deltage i et virksomhedsforløb? Så læs mere og ansøg om en plads her: