subpage

Anonym headcount får mere ud af kvadratmeterprisen

Tomme kontorer og døde kvadratmeter koster kassen i butikker og institutioner. Ubiqisense har skabt en løsning, der baner vejen for bedre pladsudnyttelse ved at tælle mennesker anonymt. Nu har et AI Denmark-forløb med Alexandra Instituttet fordoblet løsningens præcision og højnet kompetencerne internt. 

Ubiqisense har skabt en sensor, der kan fortælle, hvor mange mennesker, der opholder sig i en bygning, på en etage eller et kontor på et bestemt tidspunkt. Det sker fuldt GDPR-konformt ved bogstaveligt talt at tælle hoveder uden at se på ansigterne.

På kort sigt kan informationerne for eksempel bruges til at spare energi, fortæller Ubiqisense’ Head of Software Klaus Grouleff: Hvis data kan vise, at de fleste møder klokken 9, behøver ventilationen ikke køre fra klokken 7. På længere sigt kan løsningen gøre det lettere at disponere bedre over kvadratmeterne, understreger han. Antallet og størrelsen af mødelokaler og kontorer kan tilpasses, hvis de fleste møder er på 2-4 personer, og mange arbejder hjemme. Det gør facility managers i stand til at optimere deres bygninger og derved spare både CO2 og penge. 

Vi har halveret antallet af fejl og dermed fordoblet vores præcision

Klaus Grouleff, Head of Software hos Ubiqisense

Helt ny tilgang krævede helt ny viden

Ubiqisense havde en ambition om at gøre løsningen både hurtigere og mere præcis, fortæller Klaus Grouleff. ”Vi havde nogle forskellige ideer og var begyndt at afsøge området for convolutional neural networks, men der var nogle udfordringer.”

Hidtil havde Ubiqisense nemlig modificeret en færdig softwarepakke og tilpasset modellerne efter deres egne behov, supplerer hans kollega, Development Specialist Kim Andersen. ”Men nu var der ikke flere parametre, vi kunne skrue på.” For at forbedre løsningen yderligere måtte de gå nye veje, og det var det, AI Denmark-forløbet skulle hjælpe med.

I de indledende samtaler anbefalede tre eksperter fra Alexandra Instituttet uafhængig af hinanden at skifte til et maskinlæringsframework, der er bedre egnet til computervision. I AI Denmark-forløbet lavede instituttet en bred afsøgning af arkitekturer for at finde den stærkeste kandidat, fortæller Kim Andersen.

Paradokset: præcis genkendelse ved fuld anonymitet 

Ubiqisense’ udfordring er nemlig ret speciel: For at løse opgaven, skal præcisionen være
høj, så man ved, nøjagtigt hvor mange mennesker, der befinder sig præcist hvor. Samtidig
er det både et etisk og juridisk krav, at den information, der kommer fra sensoren, er anonymiseret, og at man ikke ved, hvem det er, der befinder sig i lokalet.

Denne specielle udfordring havde gjort det vanskeligt for Ubiqisense at finde den rigtige
løsning, fortæller Kim Andersen: ”Der findes løsninger, der kan finde alle mulige meget
karakteristiske objekter på billeder – fra elefanter og tigere til kager.” Men det er noget helt
andet end at tælle mennesker anonymiseret og med høj præcision, og derfor hjalp Alexandra Instituttet med at afdække, hvordan opgaven bedst kunne løses.

Præcisionen fordoblet og hastigheden højnet

I løbet af AI Denmark-projektet fik Ubiqisense afklaret, hvad de skulle gøre for at højne hastigheden og øge præcisionen på deres sensorer. I et efterfølgende kort forløb med Alexandra Instituttet implementerede virksomheden anbefalingerne med et rigtigt godt resultat, fortæller Kim Andersen.

”Vi har halveret antallet af fejl og dermed fordoblet vores præcision,” slår han fast. ”Og så har vi fået afsøgt en masse og sparet tid i forhold til, hvis vi skulle have gjort det selv.” Han mener, at det har gjort en stor forskel for Ubiqisense at få viden og værktøjer, der gør dem i stand til at arbejde videre selv.

Stort udbytte af sparring og læring

For Kim Andersen har AI Denmark-forløbet skabt stor værdi i forhold til at tilegne sig ny viden. ”Det, jeg lægger mest vægt på, er, at jeg lærte en masse,” understreger han. ”Det var en unik mulighed for få noget viden med tilbage i stedet for bare at hyre et konsulentfirma, få opgaven løst og så være på bar bund igen bagefter,” siger han.

Ifølge ham kan især mindre virksomheder få meget ud af et AI Denmark forløb. ”Det er en fantastisk mulighed i et firma, hvor der ikke er så mange at sparre med,” påpeger han. Han værdsatte Alexandra Instituttet som en sparringspartner, han lærte meget af, bl.a. fordi instituttet har mange forskellige eksperter ansat.

Forbedret produkt skal spare ressourcer i en ny verden

Den nye viden er allerede på vej ind i Ubiqisense’ produkt, fortæller Klaus Grouleff. Han glæder sig til, at kunderne kan drage fordel af at få mere valide data og bedre analyser, så de i fremtiden får lettere ved at træffe beslutninger om deres bygninger.

Efter corona-epidemien er der tiltagende fokus på at udnytte kvadratmeterne bedre, fortæller han. ”Vi vendte tilbage til arbejdspladser, der var fuldstændig forandrede: Nogen arbejder hjemme, og nogen kommer på kontoret, men du ved ikke rigtigt, hvornår.”

”Med vores løsning får du data, så du kan se, hvordan din bygning bliver brugt. Og med den viden kan Ubiqisense’ kunder udnytte bygningerne bedre og spare på udgifterne, men også sænke forbruget af energi og andre ressourcer. Det er til gavn for både klimaet og miljøet. Faktum er nemlig, at driften af bygninger ifølge Det Internationale Energiagentur står for 27% af CO2 globalt, og at det derfor er et helt centralt område at optimere på,” forklarer han.

”På tværs af vores største kunder ser vi for eksempel en gennemsnitlig belægningsgrad på 34% på mødelokaler. Og det betyder jo, at to tredjedel af mødelokalernes kapacitet ikke bliver udnyttet,” fortsætter han. ”Alt imens kører lokalernes ventilation, opvarmning og elektricitet for fulde gardiner. Potentialet for at reducere energi og udledninger fra bygninger er enormt, og det bliver vi nødt til at tappe ind i, og uanset om folk har faste pladser, kan det gøres på en GDPR-sikker og privatlivsbevarende måde,” afslutter han. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Kan AI finde arkivets guldkorn?

Magasinet Historie bad Alexandra Instituttet undersøge, om kunstig intelligens kunne lette journalisternes research i magasinets eget arkiv. Det kom der et positivt svar, et proof of concept og en masse læring ud af. 

Magasinet Historie har eksisteret siden 2005, så når magasinets journalister skal skrive en ny artikel om for eksempel forholdet mellem Ukraine og Moskva eller Israel og Palæstina, giver det god mening at starte med at lede i Histories eget arkiv. 

Imidlertid har magasinet ikke en god digital løsning til at tilgå materialet på, fortæller Tina Rogers. Hun er Head of Transformation & Design hos Bonnier Publications, der ejer magasinet. Derfor greb hun muligheden for at skabe en løsning sammen med Alexandra Instituttet i et AI Denmark-forløb. 

Kan AI slå Google, Gitte og de andre work-arounds? 

Fordi magasinet mangler en velfungerende søgemaskine, har journalisterne fundet en række andre løsninger, fortæller hun. De rækker fra at konsultere et ældre regneark udfærdiget af en studentermedhjælper til at spørge Google, bibliotek.dk eller en kollega med høj anciennitet og god hukommelse. 

– Og så kan man jo altid gå i kælderen og lede efter et fysisk magasin eller en CD-ROM, joker hun. 

I forhold til at få afprøvet kunstig intelligens var use casen således både klar og afgrænset, understreger Tina Rogers. Opgaven lød: Kan Alexandra Instituttet bygge en prototype på en søgemaskine, der giver vores journalister adgang til vores arkivmateriale hurtigere? 

Alexandra Instituttet lavede en PoC (proof of concept), der indekserede bagkataloget og kunne sættes til at vise 10 eller 20 artikler. Bonnier testede derpå modellen mod en Google-søgning og kunne konstatere, at resultaterne lignede, men dog afveg lidt fra hinanden. For eksempel kunne der være syv artikler, der var de samme, og tre, der var forskellige, fortæller Tina Rogers. 

– Meningen med projektet var at undersøge, hvor let og hvor svært det er at få indekseret vores digitale arkiv med AI, og om vi ville få en anden indeksering ud af det end med Google. Det var det, use casen beviste, slår Tina Rogers fast. 

Vi fik erfaring med AI og fik kvalificeret en mulig use case. Hvis løsningen rigtig skal flyve, skal vi digitalisere resten af arkivet. Og dét er et helt andet projekt

Tina Rogers, Head of Transformation & Design hos Bonnier Publications

AI Denmark-projekt beviste teknisk ladsiggørlighed 

Men det, at resultaterne kun afveg let fra hinanden, var både godt og skidt, fortæller hun. For på den ene side er det interessant, at et kort AI Denmark-forløb er nok til at bygge en løsning, der kan måle sig med Google. På den anden side er der ikke meget pointe i at skabe en ny løsning, der ikke leverer markant andre resultater end den gamle. 

Dén problematik illustrerer både, hvad en PoC kan, og hvor dets begrænsning ligger. En PoC tester udelukkende, om en idé teknisk kan gennemføres. Det er først i næste udviklingsfase, nemlig i prototypen, at konceptet valideres. Her tester man, hvad man får ud af at bygge produktet.

Fire gode læringer om kunstig intelligens 

Imidlertid har Tina Rogers allerede beskæftiget sig med at validere AI-løsningen. Det kom der fire gode læringer ud af, som fortjener at blive gengivet her. 

1. Husk, at AI ikke bør være et mål i sig selv. Det er resultatet, der tæller. 

Selvom Alexandra Instituttets AI-løsning kun var en PoC, der ville kunne forfines, lod det ikke til, at AI-løsningen var markant bedre til at finde Historie-artiklerne end Google. Med andre ord havde processen ændret sig, men resultatet forblev nogenlunde ens. 

2. Spørg brugerne, om AI-løsningen er værd at ændre vaner for 

Fordi resultaterne var nogenlunde ens, var der ikke den helt store værdi for journalisterne i forhold til en vaneændring. Således manglede Bonnier den sidste krog for at få brugerne til at gøre noget nyt. 

3. Tjek, om værdien af AI overstiger omkostningerne 

Uanset om en AI-løsningen skulle færdigudvikles internt eller eksternt, er det en investering. Og Bonnier mente ikke, løsningen sparer så mange journalistarbejdstimer, at det ville tjene udviklingsudgifterne hjem igen som tidsbesparende internt værktøj. 

4. Se, om AI-projektet kan gentænkes til en bedre business case 

Men kunne løsningen blive et værdiskabende eksternt værktøj til abonnenterne? Her stødte Tina Rogers på et nyt problem: Fordi historieformidling har ændret sig meget, ville det kræve human-in-the-loop for at sortere artikler fra, der er blevet overhalet af nyere forskning. Og det ville igen gøre projektet stort og urentabelt. Desværre. 

5.: Undersøg, om datagrundlaget er godt nok 

Alligevel synes Tina Rogers, AI Denmark-forløbet var vellykket. 

– Vi fik erfaring med AI og fik kvalificeret en mulig use case. Hvis løsningen rigtig skal flyve, skal vi digitalisere resten af arkivet. Og dét er et helt andet projekt, understreger hun. 

Dén problematik vinder genklang hos Rasmus Larsen, Alexandra Instituttets AI Specialist på projektet. – Vi ser tit, at organisationer har potentialet til at udnytte digitalisering, men ideerne bliver bremset af datagrundlaget. 

Men det er jo også én af grundene til, at AI Denmark er sat i verden Her kan SMV’er få deres første erfaringer med AI. Og én af de erfaringer handler typisk om, at der skal overraskende meget data og digitalisering til for at komme helt i mål med AI. Men det skal ikke holde ideerne tilbage, understreger han. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Nybyg eller bedre indretning? Intelligent sensor giver svaret

Efter et AI Denmark-forløb med Alexandra Instituttet tilbyder JJW Arkitekter sine kunder en ny service: En intelligent sensorløsning indsamler data om brugernes udnyttelse af bygningen, så tegnestuens kunder kan sænke energiforbruget og udnytte bygningsmassen bedre. 

Foto: Torben Eskerod / JJW Arkitekter

Ideen til at begynde at arbejde med AI hos JJW Arkitekter kom med udgangspunkt i at optimere tegnestuens egne kvadratmeter og fællesområder.

Sådan fortæller Martin Oddershede, bæredygtighedschef og associeret partner i JJW Arkitekter, der har sagt ja til at fortælle mere om, hvad virksomheden har fået ud af at deltage i AI Denmark. 

Lokalet er lyst og lækkert og bliver brugt til oplæg og morgenmad, og det er også i samme område, at materialebiblioteket og kaffemaskinen befinder sig. Alt i alt et oplagt rum at hænge ud i.

Men arkitekterne havde en mistanke om, at lokalet kunne udnyttes bedre, så de installerede en række sensorer, der kunne måle brugsmønstrene i rummet: Står, sidder eller går folk, hvor går de hen, hvor længe opholder de sig i rummet? 

Sensorerne viste, at de fleste gik i direkte linje hen til kaffemaskinen og samme vej tilbage. Få stoppede op eller satte sig ned, så der var et større område, der slet ikke blev brugt.

Arkitekter indrettede sig ud af det døde hjørne

Efter den første sensortest kom indretningsafdelingen på banen: Materialebiblioteket blev sat i et reolsystem på hjul og flyttet frem i lokalet, og en lyddæmpende telefonstol blev sat i det døde hjørne. 

Det ændrede bevægelsesmønstrene: Medarbejderne og andre lagde nu ruten hen til kaffemaskinen forbi materialebiblioteket, hvor de opholdt sig lidt, før de hentede kaffe. Den lyddæmpende stol gjorde, at området oftere blev benyttet til de mange telefonsamtaler frem for mødelokaler. I mødelokalerne lå også det største potentiale. 

”Døde kvadratmeter er spild af penge og CO2,” påpeger Martin Oddershede. Sensorer installeret i mødelokalerne viste ikke bare temperaturen, men også hvor mange af mødelokalerne overhovedet blev brugt. Her så arkitekterne det største potentiale, og dermed var ideen til AI Denmark-forløbet født.

I bygningsreglementet stilles der en række krav til blandt andet energiforbrug, altså det byggetekniske, men vi synes også, at brugeradfærd er ret interessant

Martin Oddershede, associeret partner og bæredygtighedschef hos JJW Arkitekter.

I dag er løsningen i brug hos kunderne

Måske hørte du AI Denmarks podcast med tech-journalist Anders Høgh Nissen, Niels Toft Wendelbo fra JJW Arkitekter og Rune Wehner fra Alexandra Instituttet fra januar 2023? Her talte de om deres AI Denmark-samarbejde, der undersøgte, hvordan sensorer og kunstig intelligens kunne hjælpe arkitekterne og deres kunder med at udnytte bygningsmassen bedre.

I dag er sensorerne i brug hos JJW Arkitekternes kunder, hvor de skaber værdi, fortæller Martin Oddershede. Løsningen er ude hos kunderne i tre måneder, hvorpå kunden får en slags tilstandsrapport, der viser et gennemsnitligt forbrug på ugebasis, potentialet for besparelser og forslag til bedre udnyttelse af arealerne. 

Aktuelt hjælper sensorløsningen en boligforening med at undersøge, hvor meget og hvordan fælleslokalet bliver brugt. ”Sidst løsningen var ude hos en boligforening, fandt vi ud af, at der ikke nødvendigvis var en sammenhæng med aktivitet og temperatur, og at lokalet kun blev benyttet i under halvdelen af dagtimerne,” eksemplificerer Martin Oddershede. Derfor anbefalede arkitekterne at styre lys og varme med ny teknologi og at tilbyde lokalet til frivillige foreninger eller kommunen.

Liebhaverløsning med læring og lidenskab

For JJW Arkitekter er sensorløsningen en ekstra service til kunderne, der hverken er tabsgivende eller profitabel. For der er et højere formål med sensorløsningen, nemlig læring og bæredygtighed. ”Vi ser det mere som en læring,” siger Martin Oddershede. 

”I bygningsreglementet stilles der en række krav til blandt andet energiforbrug, altså det byggetekniske, men vi synes også, at brugeradfærd er ret interessant,” fortæller han. Dette spor er til dels beskrevet i bygningsreglementet, men i langt mindre grad end det byggetekniske, understreger han.

I det byggetekniske spor skal rådgiverne bl.a. beregne det forventede energiforbrug, men hvis brugerne bruger huset på en anden måde end forventet, er det langt fra sikkert, at resultatet fra energirammen er reelt, påpeger han. ”Det er derfor, vi gerne vil undersøge, hvordan det, vi bygger, i virkeligheden bliver brugt,” fortæller han.

Kan bedre benyttelse overflødiggøre nybyggeri?

Der er i dag heldigvis stort fokus på klimapåvirkningen fra materialerne i et byggeri, fremhæver han. ”Men hvis vi ved, hvordan brugerne bruger bygningerne og indretter dem bedre, behøver vi måske slet ikke bygge så meget nyt.” 

Den holdning er ikke bare hans egen, men tegnestuens erklærede formål med sensorløsningen iflg. deres hjemmeside. Det er tankevækkende, at JJW Arkitekter ikke bare sætter spørgsmålstegn ved behovet for nybyggeri, men endda tager skridtet fuldt ud og udlejer teknologi til deres kunder, der gør dem i stand til at kvalitetstjekke det produkt, arkitekterne har leveret. Det aftvinger respekt. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Kan kyllingefileten kvalitetstjekkes med kunstig intelligens?

TriVisions kamerasystemer kvalitetskontrollerer produkter i fødevareindustrien, hvor fejl er ressourcetunge. Det er dyrt, når en utæt emballage med kylling skal kasseres, og omvendt er det også dyrt, hvis et produkt, der er godt nok, kasseres ved en fejl. Det værste er dog, hvis en utæt emballage når ud til forbrugeren. Ovenikøbet er det også krævende at kontrollere varerne. Derfor deltager TriVision sammen med fødevareemballagefabrikanten PlusPack i et AI Denmark-forløb, hvor de sammen med Alexandra Instituttet undersøger, om kvalitetskontrollen kan effektiviseres ved hjælp af kunstig intelligens.

TriVision fremstiller kamerasystemer til kvalitetskontrol i fødevareindustrien, der monteres direkte på produktionslinjerne. Her tager de fotos ovenfra, nedefra og fra siden af emnerne og gennemlyser dem for fx at detektere et hul eller en fejl i kanten af en aluminiumsbakke. Kamerasystemet indeholder et dashboard, der bl.a. viser produktionshistorikken: En grøn farve indikerer, at emnet har bestået kvalitetstjekket, og et rødt, at der er sket en produktionsfejl.

Både god og dårlig kvalitet fås i mange varianter

Det kræver stor præcision, fortæller Ole Neckelmann, CCO i TriVision, der modtager rådgivning af Alexandra Instituttet gennem et AI Denmark-forløb.

”Vi tager fotos af alle emnerne i en produktionslinje og finder selv hysterisk små fejl. Hvis du har et lillebitte hul i en bakke, kan det godt være, at det holder tæt, men produktet indeni bliver stadigvæk dårligt, og det går jo ikke, når det er fødevarer.” Fejlbehæftede emner sorteres derfor fra vha. et såkaldt ekspertsystem.

Vanskeligheden består i, at der er rigtig mange variationer over både god og dårlig kvalitet, fortæller han. Det er kritisk, hvis dårlige emner overses, men det er naturligvis også et problem, hvis emner, der er gode nok, kasseres. Det stiller høje krav til kvalitetskontrollen, der altså hverken må være for sløset eller for striks.

Kan kontrollen udføres af kunstig intelligens?

Men måske er denne udfordring en oplagt opgave for kunstig intelligens? En produktionslinje i emballageindustrien producerer ofte det samme over lang tid, fortæller Ole Neckelmann. ”Det vil være ideelt for maskinlæring, fordi der vil være adgang til en masse næsten ens billeder, som teknologien kan læres op på.”

”Vi tager billeder af hver eneste bakke,” eksemplificerer han, ”så vi kan sagtens levere et meget stort antal billeder til Alexandra Instituttet, så de kan lære den kunstige intelligens op. Og så kan vi begynde at teste.”

Første forsøg med maskinlæring virker lovende

TriVision har allerede givet Alexandra Instituttet en række billedeksempler fra produktionslinjerne, og de første forsøg med maskinlæring er gået efter planen. ”Det ser ganske fornuftigt ud,” udtaler han tilfreds. 

Næste skridt er at teste, om de første lovende resultater kan verificeres i lidt større skala, fortæller han. Det skal ske ved at sætte systemet op, så alle billederne fra en af PlusPacks produktionslinjer både kan processeres på traditionel vis med TriVisions nuværende ekspertsystem, samtidig med at billederne afleveres til en kunstigt intelligent løsning, der også skal afgøre, om emnet er godt eller dårligt. ”Så skal vi undersøge, om der er korrelation mellem de to resultater,” beretter han. 

Det er ret spændende, det hér, for det er jo aluminium, og det er jo ikke bare dyrt; det er også én af de ressourcer, vi virkelig har mangel på i verden

Ole Neckelmann, CCO i TriVision

Både godt for bæredygtigheden og bundlinjen

AI Denmark-forløbet sker i tæt samarbejde med PlusPack, som er en kunde, TriVision har arbejdet sammen med i mange år. I dag har TriVision omkring 20 visionsystemer installeret ved PlusPack. 

TriVisions systemer anvendes generelt i flere led i fødevarekæden. Mange systemer bruges af emballageproducenter som PlusPack, og lidt længere nede i fødevareværdikæden kontrollerer TriVisions systemer de færdige og fyldte emballager. For Ole Neckelmann er det aktuelle projekt særligt interessant.

”Det er ret spændende, det hér, for det er jo aluminium, og det er jo ikke bare dyrt; det er også én af de ressourcer, vi virkelig har mangel på i verden,” udtaler han. ”Så i det omfang vi kan undgå at lave dårlige emner, er det virkelig værd at gå efter.”

Stort potentiale i prædiktiv produktionsoptimering

Han er også inspireret af de mere langsigtede potentialer i at arbejde med kunstig intelligens. Hvis teknologien fx kunne se ændringer i kvaliteten på en bestemt produktionslinje, kunne systemet udløse en alarm, før fejlene indtræder. ”For visse fejltyper vil systemet måske kunne forudse, at produktionslinjen inden for 5-10 minutter begynder at producere skrammel,” forklarer han. 

På en given produktionslinje ved PlusPack kører der typisk max. tre forskellige typer emner, så det er et meget begrænset antal opdateringer, der skal laves. Det gør processerne særligt velegnede til optimering med maskinlæring, mener han.

Hjælp til operatørerne

En af vanskelighederne ved kvalitetskontrollen i produktionslinjen er, at operatørerne som regel har rigeligt at lave, og at der er mange potentielle fejlkilder, fortæller Ole Neckelmann. Det er det problem, TriVisions kamerasystemer afhjælper i dag. 

”Vi har lavet et produktionsoptimeringssystem, som hjælper operatørerne med at holde produktionssystemet oppe hele tiden, så du producerer flere gode emner per time, end hvis du ikke havde vores system,” understreger han. ”Og på toppen af det får du også kvalitetskontrol, så du ikke kommer til at levere noget til kunderne af en kvalitet, de ikke vil have.” 

Nu bliver det spændende at se, om den kunstigt intelligente kvalitetskontrol både kan levere den samme effektivitet i at finde de dårlige emner og samtidigt være i stand til at forudse visse fejl, inden de optræder.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Sommerland Sjælland bruger AI til at finde unormalt strømforbrug

Sommerland Sjælland har gennem et AI Denmark-forløb fået hjælp af Alexandra Instituttet til at optimere forlystelsesparkens strømforbrug. Læs historien her. 

Hvor meget strøm bruger de forskellige restauranter og kiosker i en forlystelsespark? Er der nogen, der har glemt at slukke for strømmen til frituregryden? Hvad tid bliver softicemaskinerne tændt? Er der nogle apparater, der bruger unødvendigt meget strøm, og som måske trænger til vedligeholdelse?

Det er spørgsmål som disse, som Sommerland Sjælland snart kan få svar på ved hjælp af kunstig intelligens og den data, som forlystelsesparken har opsamlet i løbet af den seneste sæson. Opsamlingen er foregået ved hjælp af målere, som parken har sat op på alt fra brødristere, friturekar, kasseapparater og frysere. Kort sagt alt det, som skal til for at holde en forlystelsespark i gang. Det er sket i samarbejde med Alexandra Instituttet og i regi af AI Denmark, der hjælper danske virksomheder med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstilling.

Listen over potentielle strømslugere er lang, når man driver sådan en park, og for at få et bedre overblik over, hvornår det bedst kan betale sig at tænde og slukke de forskellige apparater, har Kåre Dyvekær, der er ejer af Sommerland Sjælland, længe haft øje for, at det kunne være en god idé at sætte målere op, men løsningerne var typisk for store og industrielle. 

“Vi har mange mindre installationer, så da der kom det her AI-projekt, så tænkte vi, at det kunne være fint, hvis man kunne måle på el og samtidig kunne sætte kunstig intelligens til at detektere, hvis eller når en installation falder uden for i normalforbrug,” fortæller han.

Det har enormt stor betydning, om du først tænder frituregryden, når du skal bruge den og ikke, når du møder ind. Det fokus har vi ikke haft før, fordi vi ikke har kunnet måle det

Kåre Dyvekær, ejer af Sommerland Sjælland

Kan se, hvornår frituregryden bliver tændt

Ifølge Kåre Dyvekær har den største gevinst med dataopsamlingen været, at de har fået et bedre overblik over strømforbruget de forskellige steder i parken. 

De har netop indkøbt yderligere 40 intelligente målere, som skal sættes op alle de steder, hvor de har et væsentligt strømforbrug.

“Lige nu er AI’en ikke klogere end os, men vi har fået mod på det. Vi får et dataoverblik, der gør, at vi kan se anormaliteter. I takt med at vi får flere målesteder, så vil vi kunne se, om der er sammenhæng mellem noget tidsmæssigt og hvem, der eventuelt er gode til at spare på strømmen. Det har enormt stor betydning, om du først tænder frituregryden, når du skal bruge den og ikke, når du møder ind. Det fokus har vi ikke haft før, fordi vi ikke har kunnet måle det.”

AI kan måske se, hvor der er brug for vedligeholdelse

Udfordringen med dataopsamling er, at de får en masse signaler ind, som bliver samlet i en stor masse. Det vil derfor kræve, at de får lavet et ‘fingerprint’ eller el-signatur for hvert apparat. Det vil ifølge Kåre Dyvekær gøre, at man kan sætte en måler op på hovedforsyningen til hver kiosk og så sætte AI’en til at analysere, når der sker noget unormalt.

“Kort sagt så kunne AI’en godt se, når noget faldt ud fra normen. Det kunne være et apparat, der var gået på standby, som skulle være tændt. Men jeg kunne godt tænke mig, at AI’en helt ned på apparatniveau kunne detektere, hvis filtret i en emhætte trænger til at blive skiftet, eller hvis et varmelegeme bliver dårligt. Mange af de her vedligeholdelsesting vil man sandsynligvis kunne se i strømforbruget.”

Den kunstige intelligens kan måske også bruges til at forudsige, hvor mange frituregryder eller andre apparater, som de skal tænde, alt efter hvor mange gæster de forventer.

“Jeg tror, at når vi har nok data, så begynder AI’en at kunne gennemskue nogle mønstre, som vi ikke ser og dermed kommer til sin ret. Hvis vi fodrer den med data på vores gæsteantal, så vil den måske kunne sige, at i dag har vi x antal gæster og har brug for følgende installationer.”

Fakta

Projektet er udført i regi af AI Denmark https://aidenmark.dk/om-ai-denmark, hvor Sommerland Sjælland har deltaget, fordi de har ønsket at få overblik over deres strømforbrug. 

Forlystelsesparken har i samarbejde med Alexandra Instituttet sat sensorer op i deres spisesteder og kiosker, som gør, at de ved hjælp af AI kan detektere unormalt strømforbrug, og de kan samtidig få besked, hvis nogen har glemt at slukke for strømmen.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Intelligent planlægning kan spare milliarder i byggebranchen

10,5 mia. kroner om året. Så meget bruger den private byggesektor ifølge DI Byggeri på at udbedre fejl og misforståelser, der kunne have været undgået med digitale værktøjer og bedre kommunikation. Virksomheden Exigo, som har deltaget i AI Denmark, arbejder med digitalisering i byggebranchen, hvilket kan effektivisere byggeriet signifikant. ”I AI Danmark-forløbet fik vi den rette faglighed, som kunne give os noget sparring og hjælp til at få prøvet nogle ting af,” forklarer direktør. 

Rådgivningsvirksomheden Exigo A/S, som har deltaget i AI Denmark, arbejder med digitalisering i byggebranchen og er specialiserede i styring af tid, økonomi og bygbarhed. Virksomhedens digitale løsninger gør det nemt at planlægge større projekter på flere lokationer, og det kan bidrage til at effektivisere byggeriet markant. 

Ifølge DI Byggeri bruger den private byggesektor i omegnen af 10,5 mia. kr. (2020-tal) på at udbedre fejl og misforståelser, der kunne have været undgået med digitale værktøjer og bedre kommunikation.

”Vores kunder bygger 20 pct. hurtigere med lokationsbaseret planlægning end med traditionel Gantt-planlægning, f.eks. Enemærke & Petersen,” udtaler Kristian Birch Pedersen, Direktør og Indehaver hos Exigo.

Det skyldes, at Gantt og andre traditionelle tidsplanlægningsmetoder er opfundet til produktionsindustrien, dvs. til én produktionslinje på ét sted. 

”Når du bygger 32 lejligheder eller vindmøller, svarer det faktisk til 32 produktionslinjer, hvor du både skal styre flowet af opgaver, mennesker og steder,” pointerer han.

Lokationsbaseret planlægning er lige så gammel som Gantt, men blev først digitaliseret omkring år 2000. 

”Det finsk-amerikanske software, vi har brugt indtil nu, har en Windows 95 brugerflade og er ret retro,” fortæller han og fortsætter: 

”Mange danske entreprenører bruger det og elsker metoden, men synes, værktøjet er gammeldags.”

Nyt værktøj skal udvides med kunstig intelligens

Derfor begyndte Exigo for tre år siden at udvikle deres eget cloudbaserede software www.tactplan.com og en mobil app til staderegistrering, som begge blev udgivet i foråret 2022. 

”Vi har allerede 17 kunder på det, og de er glade, og det buldrer derudad,” siger Kristian Birch Pedersen.

Men nu skal produktet udvides med kunstig intelligens: Softwaret skal kunne planlægge i stedet for mennesker. For det er næsten umuligt at opdage små afvigelser fra planen og besværligt at rette op på manuelt, forklarer han. 

”Derfor arbejder vi på at få vores software-bot til at justere tidsplanen og planlægge ressourcer i realtime.”

I et forsøgsprojekt brugte Exigo kunstig intelligens og maskinlæring til at opdatere tidsplanerne automatisk, og dette arbejde lå uden for deres kernekompetencer, fortæller han. 

”Vi er gode til byggeri, data og styring, så det var vigtigt for os at få AI Danmark med i projektet og få noget kvalificeret viden.”

”I AI Danmark-forløbet fik vi den rette faglighed, som kunne give os noget sparring og hjælp til at få prøvet nogle ting af. Og vi kunne få verificeret noget af det, vi havde lavet i forvejen, for at se, om vi var på rette spor.”

Exigo regner med at have deres nye softwarerobot klar til afprøvning i løbet af 2023.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Forsker: Kunstig intelligens styrker virksomheders image

Når virksomheder overvejer at arbejde med kunstig intelligens, er det vigtigt, at de både holder øje med værdien og udgifterne, og om investeringen kan tjene sig selv ind, understreger Sunniva Sandbukt, der er adjunkt ved ITU. Hun har undersøgt små og mellemstore virksomheders arbejde med AI og er kommet til det overraskende resultat, at det godt kan skabe værdi at arbejde med AI, også når det ikke giver direkte monetært afkast, fordi det styrker virksomhedernes image i kunders, medarbejderes og investorers øjne. 
I en ny serie sætter AI Denmark fokus på resultaterne af den forskning, som forsker Sunniva Sandbukt har lavet med fokus på kunstig intelligens i danske SMV'er.

Det dominerende budskab om kunstig intelligens er, at det er en nødvendig investering for virksomhederne, og at der er mange penge at tjene.

Sådan mener fra ITU-forskeren Sunniva Sandbukt, som har forsket i, hvordan danske virksomheder anvender kunstig intelligens, herunder virksomheder som har deltaget i AI Denmark. 

Denne tilgang skaber ifølge Sunniva Sandbukt stor teknologioptimisme, men også en frygt for at blive ladt tilbage, hvis man som virksomhed ikke hopper med på bølgen. Ved at følge forskellige virksomheder, der har forsøgt sig med at udvikle AI-pilotprojekter, er det blevet tydeligt for hende, at fortællingen om kunstig intelligens og værdiskabelse er betydeligt mere nuanceret end antaget.  

AI har både en merværdi og en merpris

Både AI-rådgivere og virksomhedsledere skal holde skarpt øje med, om det kan betale sig at lancere eller optimere et produkt, en service eller en proces med
maskinlæring, understreger Sunniva
Sandbukt. For selvom forbedringspotentialet kan synes klart, er det ikke sikkert, at det i sidste ende faktisk bidrager med merværdi.  

En virksomhedsleder, hun interviewede, stillede et scenarie op, hvor han spurgte en kunde, om vedkommende kunne tænke sig, at deres produkt blev forbedret med kunstig intelligens, hvortil kunden oftest svarer ja. Han fulgte op: “Hvis de siger ja, så skal du så sige, ’Okay, du betaler allerede X, er du villig til at betale X+N for det?’ Det er et rigtigt vigtigt spørgsmål! For hvor meget koster det mig at udvikle det?” 

Man skal med andre ord ikke lade sig forføre af det teknologisk interessante projekt uden også at have for øje, om kunderne faktisk er villige til at betale de ekstra omkostninger, det fører med sig. Den investering, virksomheder laver i kunstig intelligens, skal tjene sig selv ind igen, enten ved at effektivisere eksisterende arbejdsgange eller gennem kunder, der er villige til at betale for de ekstra omkostninger, der er ved at udvikle og integrere AI-løsninger, siger forskeren. 

AI skaber værdi på uforudsete måder 

Til gengæld skaber kunstig intelligens værdi for virksomhederne på uforudsete måder, fortæller Sunniva Sandbukt. Da hun spurgte ind til, hvad firmaer og eksperter følte, at de fik ud af at arbejde med kunstig intelligens, stod det klart, at flere var glade for at prøve kræfter med kunstig intelligens, uanset hvad resultatet var. ”De fortæller, at de får andre fordele ud af det: De og deres teams lærer mere om data og kunstig intelligens, og mange oplever det som en måde at investere i deres medarbejdere på.”   

En virksomhedsleder, Sunniva Sandbukt interviewede, udtrykte det således: “Det lyder spændene, ikke? […] Vi har fået en pris og vi arbejder med AI […] Det er selvfølgelig noget, som gør det lidt nemmere at trække yngre, veluddannede medarbejdere ind.” 

Kunstig intelligens lader til at fungere både som employer branding og branding i det hele taget: Ved at arbejde med kunstig intelligens viser man, at man er frontløber, understreger hun. Det er både attraktivt for medarbejderne og kunderne. Selv hvis virksomheden egentlig ikke på sigt regner med at sælge AI-produkter eller at have kunstig intelligens som en del af kernevirksomheden, så udstråler det højt kompetenceniveau, og kan dermed skabe tillid til virksomhedens andre teknologiske ydelser eller udviklerteam.  

AI er en god investering for nogle, men ikke for alle 

For de fleste små og mellemstore virksomheder er det for ressourcekrævende at udvikle kunstig intelligens specialudviklet til virksomhedens behov, mener Sunniva Sandbukt.

”Hvis du vil have en chatbot, kan man ikke bare lige integrere én; man skal enten hyre en konsulent eller selv have de teknologiske kapaciteter for at tilpasse den.” 

Derfor er det mere sandsynligt at brugen af kunstig intelligens hos de fleste små og mellemstore virksomheder foregår gennem teknologiprodukter indkøbt fra andre udbydere, tilføjer hun.  Rasmus Bækby, der er rådgiver for AI Denmark og Manager Business Innovation på Alexandra Instituttet, er enig. 

“Skræddersyet AI er ikke en investering, der giver mening for alle. Det er derfor, vi ser ret nøje på forretningscasen, når vi udvælger virksomheder i AI Denmark,” understreger han. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Forsker om danske virksomheders arbejde med kunstig intelligens: ”Strategi for vedligeholdelse er essentiel”

”Det er vigtigt at have en strategi for vedligeholdelsen af kunstig intelligens i virksomheden, siger forsker Sunniva Sandbukt og peger på, at der kan være  store forskelle på, hvordan virksomhedsledere og AI-specialister opfatter kunstig intelligens.  Rasmus Bækby fra Alexandra Instituttet, der arbejder med forretningsinnovation i AI Denmark, mener, at det er topledelsens ansvar at sikre en strategi for både udvikling og vedligeholdelse af kunstig intelligens.

I en ny serie sætter AI Denmark fokus på resultaterne af den forskning, som forsker Sunniva Sandbukt har lavet med fokus på kunstig intelligens i danske SMV'er.

Hvordan forholder danske virksomhedsejere sig til kunstig intelligens?

Det har Sunniva Sandbukt, der er adjunkt ved ITU, undersøgt gennem interviews med en række danske virksomheder, herunder virksomheder fra AI Denmark, som har arbejdet med kunstig intelligens.

Kort fortalt har virksomhederne en tendens til at overvurdere kvaliteten af deres data og undervurdere vedligeholdelsesarbejdet, lyder det.

”Derfor er det vigtigt at have en strategi for vedligeholdelsen af den kunstige intelligens, som man benytter i virksomheden,” siger Sunniva Sandbukt.

AI-vedligeholdelsesarbejdet undervurderes tit 

Integrationen af kunstig intelligens kræver en del arbejde fra de ansatte i virksomhederne, for det er en ressourceintensiv og kontinuerlig proces, påpeger Sunniva Sandbukt.

For kunstig intelligens er netop ikke en tænkende robot, der passer sig selv. Derfor kræver det, at virksomhederne har realistiske forventninger, allokerer ressourcer og udvikler en god langsigtet strategi.  

”At indføre kunstig intelligens i virksomheden kræver data, arbejdskraft, ekspertise og kapital,” siger hun.

Datasæt er ikke statiske

For at komme i gang med udnytte fordele ved kunstig intelligens skal problemformuleringen være klar, datasættene skal forberedes, og den kunstige intelligens skal udvikles og implementeres.  

Og for at det lykkes på lang sigt, skal den kunstige intelligens hele tiden vedligeholdes.

”Sørg nu for at forberede en strategi for long-term maintenance,” lyder Sunniva Sandbukts råd til virksomhederne.

“Datasæt er ikke statiske. Data er dynamiske.”

En teknologichef i en dansk virksomhed, som har deltaget i følgeforskningen, er enig og fortæller, at de gennem AI Denmark-forløbet har haft en vigtig læring:

“Man kan ikke tro, man med AI kan lave et rigtig fedt dataset, bygge noget, done. Der skal hele tiden komme nyt data ind til, så den lærer,” lyder det fra teknologichefen i Sunniva Sandbukts følgeforskning.

"Det er utroligt vigtigt at forankre driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af AI helt oppe på det øverste ledelsesniveau."

Rasmus Bækby, Manager ved Alexandra Instituttet

Vedligeholdelse og udvikling skal forankres hos topledelse

Rasmus Bækby fra Alexandra Instituttet, der rådgiver om forretningsinnovation for AI Denmark, påpeger, at det er topledelsens opgave at sikre en strategi for, hvordan vedligeholder den kunstige intelligens.

“Det er utroligt vigtigt at forankre driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af AI helt oppe på det øverste ledelsesniveau,” udtaler Rasmus Bækby.

Hvis man skal lykkes med at indføre kunstig intelligens i organisationen, skal man både ændre praksis og sørge for, at kompetencerne følger med, siger han.

”For i sidste ende handler det om at skabe de bedste forretningsmæssige forudsætninger med data,” siger Rasmus Bæby.

Et godt eksempel på, hvordan man kan gøre det, er at bruge værktøjer inden for MLOps, påpeger han. MLOps står for Machine Learning Model Operationalization Management og er en videreudvikling af DevOps (Development and It-Operations), der er en gængs metode til at få at udvikling og drift af software til at hænge sammen organisatorisk. 

Som betegnelsen MLOps antyder, er DevOps her blevet udvidet med maskinlæring (ML), men også med data engineering, fordi det netop kræver indsigter inden for alle tre områder at indføre og videreføre AI/ML i organisationen, påpeger Rasmus Bækby.

“Det lyder måske kompliceret, men dybest set er der det bare et nyttigt sæt af metoder og praksisser. Det er jo noget af det, vi kan byde ind med i AI Denmark, nemlig at give virksomheder nogle greb til at få succes med AI,” afslutter han. 

Forskellige opfattelser

Videre forklarer Sunniva Sandbukt, at når en virksomhedsleder taler med en maskinlæringsspecialist, har virksomheden og specialisten typisk ret forskellige opfattelser af kunstig intelligens: Maskinlæringseksperten betragter kunstig intelligens som en avanceret matematisk funktion, der kræver input for at udregne output.

Denne form for såkaldt ”snæver AI” er således velegnet til at løse meget snævert definerede problemstillinger.

Men hypede fremstillinger af AI i medierne kan omvendt føre til, at ejerlederen forestiller sig en slags sci-fi-agtig robot, der selv kan tænke, lidt i stil med ”general AI”, fortæller Sunniva Sandbukt. 

Ordet ’data’ skal konkretiseres

Maskinlæring kræver ifølge forskeren data af høj kvalitet og kvantitet. Og ligesom eksperternes og virksomhedsejernes opfattelser af AI er forskellige, ligger deres syn på data ofte også ret langt fra hinanden.

En specialist i Sunniva Sandbukts feltarbejde skildrede virksomhedernes og eksperternes forskellige tilgange til data således: 

“Det lidt abstrakte ord ’data’ skal konkretiseres for virksomheder. Hvilket kan være ekstremt svært. For mange virksomheder er det jo bare en fil, der ligger gemt på en computer. Men det er jo ikke det, jeg taler om. Jeg taler om det, du skal ud at fange i den rigtige verden, og hvad det er.” 

I et andet eksempel forestillede ejerlederen af et gammelt firma sig, at ledernes og medarbejdernes mangeårige viden kan konverteres til data. Men her ved maskinlæringsspecialister med baggrund i statistik, at det kræver et helt andet niveau af kæmpemæssige datalandskaber for at skabe gode resultater med AI, pointerer Sunniva Sandbukt. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Raptor Services: SMV’erne får nu råd til kunstig kundeintelligens

Kunstig intelligens, der indsamler og analyserer kundedata, har hidtil været forbeholdt store, ressourcestærke firmaer. Det har Raptor Services, som har været med i AI Denmark, lavet om på. Virksomheden licenserer sin AI-platform, så små og mellemstore virksomheder også får adgang til teknologien. Virksomheden har undervejs fået rådgivning af Alexandra Instituttet. 

Raptor Services arbejder på at gøre kunstig intelligens tilgængeligt for langt flere virksomheder

Softwarevirksomheden Raptor Services forbedrer kundeoplevelsen for sine kunders kunder. Saas-firmaets højteknologiske platform gør det muligt for kunderne at indsamle og analysere data om, hvad deres kunder foretager sig i de forskellige touchpoints på kunderejsen. 

Ved at analysere og forstå kundernes adfærd, kan kommunikationen mod kunderne målrettes og gøres mere relevant og personlig. Det
er en måde at yde en bedre service på, forklarer Jan Skov.

Han er COO hos Raptor Services, som har fået hjælp til at forfine sin AI-software af Alexandra Instituttet gennem et AI Denmark-forløb.

Ambitionen er at give SMVerne adgang til AI

Når man bruger maskinlæring og kunstig intelligens, anvender man i virkeligheden matematiske modeller og store datamængder til at forudsige hændelser. Hvis man kan forudsige, hvornår f.eks. en produktionsvirksomhed vil genkøbe smøremidler, kan man gøre kommunikationsprogrammerne mod kunden meget mere præcise og målrettede, fortæller Jan Skov.

”Det er en potent teknologi, der virkelig kan skabe meget værdi, men det er også avanceret og svært for virksomhederne at få greb
omkring,” påpeger han.

”Det kræver, at man ansætter data scientists med specielle kompetencer. Dem er der ikke ret mange af, og de er dyre at ansætte og svære at fastholde, så AI er noget, der hidtil har været forbeholdt større virksomheder.”

Raptor Services har identificeret et hul i markedet, og den rejse har AI Denmark været med på. 

”Vores vision var at gøre noget kraftfuld teknologi anvendelig for virksomheder, som ikke har ressourcer til at investere i det. Vi ville bygge et produkt ovenpå vores customer data platform, så SMVerne kan gøre brug af AI uden at ansætte specialister.”

”Når man ved, hvem de værdifulde kunder er, ved man, hvem man skal passe særlig godt på."

Jan Skov, COO hos Raptor Services

Hjælp til at holde på gode kunder

Men der var også andre problematikker, virksomheden ville give sig i kast med i sit AI Denmark-projekt, herunder hvordan man holder på kunderne eller vinder dem tilbage. Ambitionen var at forudsige og dermed forhindre churn, dvs. at kunderne stopper med at handle. Og hvis skaden er sket, ville Raptor Services kunne hjælpe kunderne med at reaktivere tidligere.

”Man opererer med et begreb, der kaldes kundens livsværdi, altså hvor meget kunden har købt tidligere, kombineret med hvad vi forudsiger, at kunden køber fremover,” fortæller Jan Skov.

”Når man ved, hvem de værdifulde kunder er, ved man, hvem man skal passe særlig godt på. Livsværdien identificerer også kunder, der er tabsgivende, fordi de kun køber produkter med lav margin eller krævende ift. logistik eller support.” 

Fik valideret potentiale

Inden for virksomhedsforløbet med AI Denmark fik Raptor Services bygget et framework, der blev lanceret på deres platform som proof of concept, dvs. en validering af løsningens tekniske og forretningsmæssige potentiale. På den måde kunne de afprøve teknologien og den forretningsmæssige værdi, før de udviklede den endelige løsning.

Firmaet etablerede en gruppe af fire kunder, der blev tæt involveret i produktudviklingen, og som testede produktet og gav feedback løbende. Efter at kunderne havde valideret produktet, havde udviklerteamet samlet den fornødne viden til at kunne gøre produktet færdigt.

Efter sommerferien lancerede Raptor Services en betaversion, som nu er ved at blive taget i brug af deres kunder.

”Det tager tid for nye produkter at blive adopteret. Så det er virkeligt glædeligt, at en lang række af vores kunder allerede har taget det i brug,” siger Jan Skov.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Forsker: Succes med AI forudsætter bedre forståelse af data og teknologi

”Der er en falsk fortælling om data som en ressource, der skal udnyttes og ikke må gå til spilde,” udtaler Sunniva Sandbukt, adjunkt ved ITU. Hun har forsket i små og mellemstore virksomheders arbejde med kunstig intelligens i Danmark. Rasmus Bækby fra Alexandra Instituttet, der rådgiver om forretningsinnovation for AI Denmark, påpeger, at der både kan være fordele og ulemper ved en eksplorativ tilgang til AI-projekter.

I en ny serie sætter AI Denmark fokus på resultaterne af den forskning, som forsker Sunniva Sandbukt har lavet med fokus på kunstig intelligens i danske SMV'er.

Mange virksomheder har en opfattelse af, at de data, de ligger inde med, i sig selv kan blive profitable. Det har Sunniva Sandbukt, adjunkt ved ITU, observeret.

Hun har forsket i små og mellemstore virksomheders arbejde med kunstig intelligens i Danmark og bl.a. fulgt en række af de virksomheder, som arbejder med kunstig intelligens i AI Denmark. 

Ifølge forskeren kan mange virksomheders opfattelse af, hvad de kan få ud af deres data, få dem til at starte et forkert sted.

”Hvis udgangspunktet er: ’Vi har noget data, som vi gerne vil gøre noget med’, er du startet det forkerte sted,” siger hun.  

Start med problemet eller acceptér usikkerhed 

Resultatet af at tage udgangspunkt i de data, man ligger inde med, kan blive en åben og eksplorativ proces, hvor man udforsker, hvor AI kan skabe værdi i forretningen – uden et klart mål fra begyndelsen. For nogle virksomheder kan sådan en proces i sig selv være værdifuld, men for andre kan der være en risiko for, at den måske ikke tjener sig selv ind. 

Sunniva Sandbukt anbefaler generelt, at virksomhederne tager udgangspunkt i, hvilke problemstillinger man gerne vil løse.

”Hvad er det for et problem, der skal løses? Først derefter kan vi finde ud af, hvilke specifikke former for datainput vi har brug for, og om man kan bygge en model, der faktisk kan besvare den problemformulering.” 

Det synspunkt finder opbakning hos Rasmus Bækby fra Alexandra Instituttet, der rådgiver om forretningsinnovation for AI Denmark. 

”Hvis man tager udgangspunkt i de data, man allerede ligger inde med, kan resultatet falde meget forskelligt ud. Man kan selvfølgelig godt risikere, at de ikke kan bruges til noget. Men vi har også set masser af eksempler på, at en eksplorativ tilgang kan have stor værdi for virksomheden,” siger han. 

Som eksempel nævner han værdien af at bruge IoT-sensorer til at opsamle forskellige produktionsdata som varme, vibrationer, osv. 

”Når vi analyserer data, får vi tit øje på sammenhæng, vi ikke så før, og som kan skabe konkret værdi i forhold til f.eks. energiforbrug eller slitage, selvom det ikke var dét problem, man satte sig for at løse,” påpeger han. 

”Data bliver produceret i en specifik kontekst og kan ikke uproblematisk oversættes til brug i andre sammenhænge.”

Sunniva Sandbukt, adjunkt på ITU

Maskinlæring kræver data af høj kvalitet og kvantitet  

Der er ofte brug for store mængder af data i meget høj kvalitet for at kunstig intelligens skal have noget at arbejde med. Desuden skal den indsamlede data være relevant for den problemstilling, virksomheden gerne vil løse. Ifølge Sunniva Sandbukt har virksomhederne ofte en fejlagtig opfattelse af brugbarheden af deres data.  

Under sin forskning er hun stødt på virksomheder, der måtte starte forfra med dataindsamlingen eller tilkøbe adgang til eksterne data for at kunne udvikle de modeller, de ønskede sig. I nogle tilfælde endte man med en betydeligt mere simpel model, end både virksomhed og ekspert måske havde forestillet sig, fortæller hun.  

En anden udfordring er kvaliteten af data, der som regel ikke er indhentet med henblik på at skabe et datasæt, der er velegnet til maskinlæring.

”Det kunne eksempelvis være salgsdata, der er manuelt indtastet, hvor en sælger måske har sjusket lidt, fordi vedkommende samlede data ind til et helt andet formål,” forklarer Sunniva Sandbukt.  

For at eksisterende datasæt skal kunne bruges til AI, skal de tit gennemgås, rettes og ensrettes.

”Det er et kæmpearbejde at opnå det niveau af akkuratesse, der er brug for,” påpeger hun og tilføjer: ”Data bliver produceret i en specifik kontekst og kan ikke uproblematisk oversættes til brug i andre sammenhænge.”

Derfor må vi revidere vores opfattelse af data som en ressource og få en bedre forståelse af både data og AI-teknologien, understreger hun.  

Konkret problemløsning med god teknologiforståelse 

Ifølge Sunniva Sandbukt skal tre betingelser være opfyldt for at kunne lykkes med kunstig intelligens:

Første betingelse er at have en klar problemformulering. Anden betingelse er at have eller kunne få adgang til relevante data af høj kvalitet. Tredje betingelse er, at det teknisk kan lade sig gøre at skabe en fungerende model med de indsamlede data, der faktisk besvarer problemstillingen.  

For nogle virksomheder har deres beskedne data resulteret i, at deres AI-projekter også er blevet mere beskedne, end de måske havde forestillet sig, fortæller Sunniva Sandbukt. Men det er ikke nødvendigvis et problem, da den simple løsning sagtens kan bidrage med nye indsigter og give værdi til virksomheden, tilføjer hun.  

Det er Rasmus Bækby enig i.

”Når man som virksomhed prøver kræfter med AI, opdager man både, hvad teknologien og éns data kan bruges til, og også hvad man ikke kan opnå endnu,” siger han.

“Det er netop den opgave, AI Denmark varetager, nemlig at styrke danske virksomheders forståelse for og brug af kunstig intelligens,” fortsætter han.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens.