subpage

Forsker om danske virksomheders arbejde med kunstig intelligens: ”Strategi for vedligeholdelse er essentiel”

”Det er vigtigt at have en strategi for vedligeholdelsen af kunstig intelligens i virksomheden, siger forsker Sunniva Sandbukt og peger på, at der kan være  store forskelle på, hvordan virksomhedsledere og AI-specialister opfatter kunstig intelligens.  Rasmus Bækby fra Alexandra Instituttet, der arbejder med forretningsinnovation i AI Denmark, mener, at det er topledelsens ansvar at sikre en strategi for både udvikling og vedligeholdelse af kunstig intelligens.

I en ny serie sætter AI Denmark fokus på resultaterne af den forskning, som forsker Sunniva Sandbukt har lavet med fokus på kunstig intelligens i danske SMV'er.

Hvordan forholder danske virksomhedsejere sig til kunstig intelligens?

Det har Sunniva Sandbukt, der er adjunkt ved ITU, undersøgt gennem interviews med en række danske virksomheder, herunder virksomheder fra AI Denmark, som har arbejdet med kunstig intelligens.

Kort fortalt har virksomhederne en tendens til at overvurdere kvaliteten af deres data og undervurdere vedligeholdelsesarbejdet, lyder det.

”Derfor er det vigtigt at have en strategi for vedligeholdelsen af den kunstige intelligens, som man benytter i virksomheden,” siger Sunniva Sandbukt.

AI-vedligeholdelsesarbejdet undervurderes tit 

Integrationen af kunstig intelligens kræver en del arbejde fra de ansatte i virksomhederne, for det er en ressourceintensiv og kontinuerlig proces, påpeger Sunniva Sandbukt.

For kunstig intelligens er netop ikke en tænkende robot, der passer sig selv. Derfor kræver det, at virksomhederne har realistiske forventninger, allokerer ressourcer og udvikler en god langsigtet strategi.  

”At indføre kunstig intelligens i virksomheden kræver data, arbejdskraft, ekspertise og kapital,” siger hun.

Datasæt er ikke statiske

For at komme i gang med udnytte fordele ved kunstig intelligens skal problemformuleringen være klar, datasættene skal forberedes, og den kunstige intelligens skal udvikles og implementeres.  

Og for at det lykkes på lang sigt, skal den kunstige intelligens hele tiden vedligeholdes.

”Sørg nu for at forberede en strategi for long-term maintenance,” lyder Sunniva Sandbukts råd til virksomhederne.

“Datasæt er ikke statiske. Data er dynamiske.”

En teknologichef i en dansk virksomhed, som har deltaget i følgeforskningen, er enig og fortæller, at de gennem AI Denmark-forløbet har haft en vigtig læring:

“Man kan ikke tro, man med AI kan lave et rigtig fedt dataset, bygge noget, done. Der skal hele tiden komme nyt data ind til, så den lærer,” lyder det fra teknologichefen i Sunniva Sandbukts følgeforskning.

"Det er utroligt vigtigt at forankre driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af AI helt oppe på det øverste ledelsesniveau."

Rasmus Bækby, Manager ved Alexandra Instituttet

Vedligeholdelse og udvikling skal forankres hos topledelse

Rasmus Bækby fra Alexandra Instituttet, der rådgiver om forretningsinnovation for AI Denmark, påpeger, at det er topledelsens opgave at sikre en strategi for, hvordan vedligeholder den kunstige intelligens.

“Det er utroligt vigtigt at forankre driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af AI helt oppe på det øverste ledelsesniveau,” udtaler Rasmus Bækby.

Hvis man skal lykkes med at indføre kunstig intelligens i organisationen, skal man både ændre praksis og sørge for, at kompetencerne følger med, siger han.

”For i sidste ende handler det om at skabe de bedste forretningsmæssige forudsætninger med data,” siger Rasmus Bæby.

Et godt eksempel på, hvordan man kan gøre det, er at bruge værktøjer inden for MLOps, påpeger han. MLOps står for Machine Learning Model Operationalization Management og er en videreudvikling af DevOps (Development and It-Operations), der er en gængs metode til at få at udvikling og drift af software til at hænge sammen organisatorisk. 

Som betegnelsen MLOps antyder, er DevOps her blevet udvidet med maskinlæring (ML), men også med data engineering, fordi det netop kræver indsigter inden for alle tre områder at indføre og videreføre AI/ML i organisationen, påpeger Rasmus Bækby.

“Det lyder måske kompliceret, men dybest set er der det bare et nyttigt sæt af metoder og praksisser. Det er jo noget af det, vi kan byde ind med i AI Denmark, nemlig at give virksomheder nogle greb til at få succes med AI,” afslutter han. 

Forskellige opfattelser

Videre forklarer Sunniva Sandbukt, at når en virksomhedsleder taler med en maskinlæringsspecialist, har virksomheden og specialisten typisk ret forskellige opfattelser af kunstig intelligens: Maskinlæringseksperten betragter kunstig intelligens som en avanceret matematisk funktion, der kræver input for at udregne output.

Denne form for såkaldt ”snæver AI” er således velegnet til at løse meget snævert definerede problemstillinger.

Men hypede fremstillinger af AI i medierne kan omvendt føre til, at ejerlederen forestiller sig en slags sci-fi-agtig robot, der selv kan tænke, lidt i stil med ”general AI”, fortæller Sunniva Sandbukt. 

Ordet ’data’ skal konkretiseres

Maskinlæring kræver ifølge forskeren data af høj kvalitet og kvantitet. Og ligesom eksperternes og virksomhedsejernes opfattelser af AI er forskellige, ligger deres syn på data ofte også ret langt fra hinanden.

En specialist i Sunniva Sandbukts feltarbejde skildrede virksomhedernes og eksperternes forskellige tilgange til data således: 

“Det lidt abstrakte ord ’data’ skal konkretiseres for virksomheder. Hvilket kan være ekstremt svært. For mange virksomheder er det jo bare en fil, der ligger gemt på en computer. Men det er jo ikke det, jeg taler om. Jeg taler om det, du skal ud at fange i den rigtige verden, og hvad det er.” 

I et andet eksempel forestillede ejerlederen af et gammelt firma sig, at ledernes og medarbejdernes mangeårige viden kan konverteres til data. Men her ved maskinlæringsspecialister med baggrund i statistik, at det kræver et helt andet niveau af kæmpemæssige datalandskaber for at skabe gode resultater med AI, pointerer Sunniva Sandbukt. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Hjælp danske forskere med at forstå AI-anvendelsen i landets virksomheder

DTU, Copenhagen Business School og IT-Universitetet har sammen lavet et spørgeskema til danske virksomheder og organisationer om deres egne vurderinger af bl.a. egne AI-kompetencer og -udfordringer.

EuroCC-projektet har bl.a. til formål at opbygge et national kompetencecenter inden for High Performance Computing, Big Data og AI.

DTU, Copenhagen Business School og IT-Universitetet har sammen lavet et spørgeskema til danske virksomheder og organisationer om deres egne vurderinger af deres AI/ML, Big data og High Performance Computing (HPC) kompetencer lige nu og de største udfordringer i de kommende år.

Det drejer sig kun ni spørgsmål, som tager ca. 5 minutter at udfylde. Find spørgeskemaet her.

Spørgeskemaet er en del af EuroCC-projektet, der har til formål at opbygge nationalt kompetencecenter inden for High-Performance Computing, Big data og AI. Projektet har kørt i 2 år (2020-2022) som et HorizonEurope-projekt og fortsætter 2023-2025 som et Digital Europe-projekt. Alle danske universiteter har deltaget i første fase med DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) som samlet projektleder.

Der er tilsvarende projekter om nationale kompetencecentre i alle andre EU-lande. Disse projekter hører under EuroHPC-projektet, der blandt andet står bag LUMI-computeren i Finland, som lige er blevet udnævnt til den ’hurtigste og grønneste’ supercomputer i Europa. Danske forskere kan få adgang til LUMI-computeren allerede nu, og der åbnes senere op for virksomheder.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Forsker: Succes med AI forudsætter bedre forståelse af data og teknologi

”Der er en falsk fortælling om data som en ressource, der skal udnyttes og ikke må gå til spilde,” udtaler Sunniva Sandbukt, adjunkt ved ITU. Hun har forsket i små og mellemstore virksomheders arbejde med kunstig intelligens i Danmark. Rasmus Bækby fra Alexandra Instituttet, der rådgiver om forretningsinnovation for AI Denmark, påpeger, at der både kan være fordele og ulemper ved en eksplorativ tilgang til AI-projekter.

I en ny serie sætter AI Denmark fokus på resultaterne af den forskning, som forsker Sunniva Sandbukt har lavet med fokus på kunstig intelligens i danske SMV'er.

Mange virksomheder har en opfattelse af, at de data, de ligger inde med, i sig selv kan blive profitable. Det har Sunniva Sandbukt, adjunkt ved ITU, observeret.

Hun har forsket i små og mellemstore virksomheders arbejde med kunstig intelligens i Danmark og bl.a. fulgt en række af de virksomheder, som arbejder med kunstig intelligens i AI Denmark. 

Ifølge forskeren kan mange virksomheders opfattelse af, hvad de kan få ud af deres data, få dem til at starte et forkert sted.

”Hvis udgangspunktet er: ’Vi har noget data, som vi gerne vil gøre noget med’, er du startet det forkerte sted,” siger hun.  

Start med problemet eller acceptér usikkerhed 

Resultatet af at tage udgangspunkt i de data, man ligger inde med, kan blive en åben og eksplorativ proces, hvor man udforsker, hvor AI kan skabe værdi i forretningen – uden et klart mål fra begyndelsen. For nogle virksomheder kan sådan en proces i sig selv være værdifuld, men for andre kan der være en risiko for, at den måske ikke tjener sig selv ind. 

Sunniva Sandbukt anbefaler generelt, at virksomhederne tager udgangspunkt i, hvilke problemstillinger man gerne vil løse.

”Hvad er det for et problem, der skal løses? Først derefter kan vi finde ud af, hvilke specifikke former for datainput vi har brug for, og om man kan bygge en model, der faktisk kan besvare den problemformulering.” 

Det synspunkt finder opbakning hos Rasmus Bækby fra Alexandra Instituttet, der rådgiver om forretningsinnovation for AI Denmark. 

”Hvis man tager udgangspunkt i de data, man allerede ligger inde med, kan resultatet falde meget forskelligt ud. Man kan selvfølgelig godt risikere, at de ikke kan bruges til noget. Men vi har også set masser af eksempler på, at en eksplorativ tilgang kan have stor værdi for virksomheden,” siger han. 

Som eksempel nævner han værdien af at bruge IoT-sensorer til at opsamle forskellige produktionsdata som varme, vibrationer, osv. 

”Når vi analyserer data, får vi tit øje på sammenhæng, vi ikke så før, og som kan skabe konkret værdi i forhold til f.eks. energiforbrug eller slitage, selvom det ikke var dét problem, man satte sig for at løse,” påpeger han. 

”Data bliver produceret i en specifik kontekst og kan ikke uproblematisk oversættes til brug i andre sammenhænge.”

Sunniva Sandbukt, adjunkt på ITU

Maskinlæring kræver data af høj kvalitet og kvantitet  

Der er ofte brug for store mængder af data i meget høj kvalitet for at kunstig intelligens skal have noget at arbejde med. Desuden skal den indsamlede data være relevant for den problemstilling, virksomheden gerne vil løse. Ifølge Sunniva Sandbukt har virksomhederne ofte en fejlagtig opfattelse af brugbarheden af deres data.  

Under sin forskning er hun stødt på virksomheder, der måtte starte forfra med dataindsamlingen eller tilkøbe adgang til eksterne data for at kunne udvikle de modeller, de ønskede sig. I nogle tilfælde endte man med en betydeligt mere simpel model, end både virksomhed og ekspert måske havde forestillet sig, fortæller hun.  

En anden udfordring er kvaliteten af data, der som regel ikke er indhentet med henblik på at skabe et datasæt, der er velegnet til maskinlæring.

”Det kunne eksempelvis være salgsdata, der er manuelt indtastet, hvor en sælger måske har sjusket lidt, fordi vedkommende samlede data ind til et helt andet formål,” forklarer Sunniva Sandbukt.  

For at eksisterende datasæt skal kunne bruges til AI, skal de tit gennemgås, rettes og ensrettes.

”Det er et kæmpearbejde at opnå det niveau af akkuratesse, der er brug for,” påpeger hun og tilføjer: ”Data bliver produceret i en specifik kontekst og kan ikke uproblematisk oversættes til brug i andre sammenhænge.”

Derfor må vi revidere vores opfattelse af data som en ressource og få en bedre forståelse af både data og AI-teknologien, understreger hun.  

Konkret problemløsning med god teknologiforståelse 

Ifølge Sunniva Sandbukt skal tre betingelser være opfyldt for at kunne lykkes med kunstig intelligens:

Første betingelse er at have en klar problemformulering. Anden betingelse er at have eller kunne få adgang til relevante data af høj kvalitet. Tredje betingelse er, at det teknisk kan lade sig gøre at skabe en fungerende model med de indsamlede data, der faktisk besvarer problemstillingen.  

For nogle virksomheder har deres beskedne data resulteret i, at deres AI-projekter også er blevet mere beskedne, end de måske havde forestillet sig, fortæller Sunniva Sandbukt. Men det er ikke nødvendigvis et problem, da den simple løsning sagtens kan bidrage med nye indsigter og give værdi til virksomheden, tilføjer hun.  

Det er Rasmus Bækby enig i.

”Når man som virksomhed prøver kræfter med AI, opdager man både, hvad teknologien og éns data kan bruges til, og også hvad man ikke kan opnå endnu,” siger han.

“Det er netop den opgave, AI Denmark varetager, nemlig at styrke danske virksomheders forståelse for og brug af kunstig intelligens,” fortsætter han.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Ny serie: Forsker opfordrer til flere nuancer i debatten om kunstig intelligens

I en ny serie sætter AI Denmark fokus på resultaterne af den forskning, som forsker Sunniva Sandbukt har lavet med fokus på kunstig intelligens i danske SMV’er. 

I den første artikel opfordrer Sunniva Sandbukt, adjunkt på ITU, virksomheder, iagttagere og specialister til at finde nuancerne frem i debatten om, hvad kunstig intelligens kan gøre for danske virksomheder. Peter Lemcke Frederiksen, der er projektleder i AI Denmark, tilslutter sig budskabet og understreger, at AI Denmark er en del af løsningen. 

I en ny serie sætter AI Denmark fokus på resultaterne af den forskning, som forsker Sunniva Sandbukt har lavet med fokus på kunstig intelligens i danske SMV'er.

Hvordan forholder små og mellemstore virksomheder i Danmark sig til kunstig intelligens? Det har Sunniva Sandbukt, der er adjunkt på ITU, undersøgt gennem en række interviews med virksomheder, som arbejder med kunstig intelligens, herunder virksomheder der har været med i AI Denmark. Sunniva Sandbukts forskning er der kommet fire interessante observationer ud af, som vi vil formidle i en ny serie af interviews. 

Først dykker vi ned i, hvad Sunniva Sandbukt betegner som en hype omkring kunstig intelligens, som ifølge forskeren kan gøre det svært for små og mellemstore virksomheder at få et realistisk billede af, hvordan kunstig intelligens kan understøtte deres forretning. 

”Der er en tendens til, at nye teknologier bliver præsenteret med bombastiske udsagn, for eksempel at digitalisering kan frelse jer eller ødelægge alt,” fortæller Sunniva Sandbukt fra ITU.

”Inden for min verden ville vi kalde den slags udsagn for teknologisk deterministiske i enten den utopiske eller dystopiske version. Begge går ud fra, at teknologien helt sikkert kommer til at gøre noget bestemt, som man tror bliver enten godt eller dårligt. Der er brug for flere nuancer.”

HYPE SKABER PRES OG PANIK

Et eksempel på den negative fortælling – forklarer hun – er de iagttagere og konsulenter, som i medier, offentligheden bredere set eller på konsulentbesøg f.eks. siger noget i retning af, at ”hvis man som SMV ikke hopper med på AI-bølgen, har man ikke en forretning om fem år.”  

”Det skaber jo en stemning af panik, så folk føler, at de er nødt til at hoppe med på bølgen. Omvendt er der en risiko for, at virksomhederne har urealistiske forventninger til, hvilke problemer kunstig intelligens kan løse, og hvad de får ud af det,” siger hun. 

”En virksomhedsleder, jeg interviewede, gav udtryk for, at det nærmest kan være tabubelagt at indrømme, at man ikke bruger kunstig intelligens, omtrent som hvis man sagde, man ikke er med i den grønne omstilling. Det viser jo noget om, hvilke forventninger samfundet har
til, hvad denne type teknologi kan og skal,” fortsætter hun. 

Vi hører meget om, at Danmark er europamestre i AI, men det skaber en stemning, hvor firmaerne føler sig presset til ikke at halte bagefter.

Sunniva Sandbukt, adjunkt på ITU
MANGLER RESSORUCER

En anden udfordring er, at mange SMV’er mangler ressourcer til at komme i gang med at bruge teknologien. 

”Vi hører meget om, at Danmark er europamestre i AI, men det skaber en stemning, hvor firmaerne føler sig presset til ikke at halte bagefter. Omvendt er mange motiveret for at deltage, fordi det er spændende for vedkommende som udvikler eller som CEO, men problemet er, at SMVerne har få ressourcer.”

Det landsdækkende initiativ AI Denmark, som er finansieret af Industriens Fond, har netop til formål at skabe rammerne for, at flere danske SMV’er trygt kan komme i gang med at bruge teknologien. Her er det bl.a. muligt at komme i betragtning til et gratis virksomhedsforløb, som strækker sig over en halvårlig periode, hvor man får professionel hjælp til at implementere teknologien. 

Sunniva Sandbukt fortæller, at det er vigtigt, at initiativer som AI Denmark og lignende organisationer samt kommercielle virksomheder med fokus på kunstig intelligens får formidlet til virksomhederne, at kunstig intelligens ikke kan løse alle problemer. 

”Der ligger et stort ansvar på spillere som AI Danmark og andre aktører på området i at være tydelig omkring, at den type problemer, som AI kan løse, er mere begrænset, end man ofte får indtryk af. Det er ikke dårligt; det betyder bare, at AI kan løse nogle meget bestemte problemstillinger rigtig godt,” siger hun. 

PROJEKTLEDER: AI DENMARK ER EN DEL AF LØSNINGEN

Udsagnet er Teknologisk Instituts Peter Lemcke Frederiksen, der er projektleder i AI Denmark, enig i. Han lægger vægt på, at AI Denmark er en del af løsningen i at få kunstig intelligens ned i øjenhøjde. 

”Hele formålet med AI Denmark er at få kunstig intelligens ned i øjenhøjde og forsøge at gøre teknologien anvendelig over for SMV’erne,” siger han. 

”Fra projektets start har vi f.eks. været meget opmærksomme på at have fokus på at formidle, hvilken værdi teknologien kan skabe her og nu, frem for f.eks. at gå ind i futuriske debatter om, hvad der vil ske om 15-20 år, eller gå ind i lange diskussioner af, hvad kunstig intelligens egentlig er,” siger han.

Og de foreløbige resultater fra AI Denmark indikerer klart, at mange danske virksomheder allerede nu har draget fordel af at være med i et virksomhedsforløb.

”Det, som vi kan se, er også, at AI Denmark i høj grad bidrager til at skabe værdifulde forandringer i de enkelte virksomheder, hvad enten det er i form af at optimere processer, skaber nye forretningsmodeller eller udvikle nye produkter.”

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

Hvert år uddeles Industriens Fonds AI-pris, som er hovedprisen ved Danish AI Award. Prisen skal fremme brugen af kunstig intelligens i det danske erhvervsliv. 

Innovation kræver inspiration og nye idéer. Det gælder også, når man som virksomhed vil udvikle sin forretning ved at implementere ny teknologi.

Med henblik på at fremvise gode eksempler fra dansk erhvervsliv, kårer AI Denmark derfor hvert år en prisvinder ved prisuddelingsarrangementet Danish AI Award.

 

Awarden

Der uddeles én pris til en dansk frontløbervirksomhed indenfor brug af kunstig intelligens.

AI-prisen, finalisterne og ikke mindst vinderen, hyldes ved arrangementet som gode eksempler overfor øvrige danske virksomheder.

Industriens Fonds AI-pris er med til at håndgribeliggøre kunstig intelligens, ved at fremhæve konkrete AI-løsninger og tydeliggøre udfordringer og potentialer i arbejdet med AI.   

 

Prisuddeling i 2022

Danish AI Award afholdes 25. august 2022 under Innovationsfestivalen i Vejle, hvor 1000-1500 forretningsfolk forventes at deltage.

Innovationsfestivalen har i år et særligt fokus på kunstig intelligens, som er en af de store dagsordener, som vil blive debatteret til stormødet, der vil bestå af en række forskellige telte med oplæg, aktiviteter, udstillinger, netværk, madboder og musik.

Læs mere om tilmelding og køb din billet her.

Vinderen udvælges af en jury, som består af virksomheder, der har haft succes med digital omstilling og kunstig intelligens samt eksterne eksperter.

Juryen vil bl.a. skele til virksomhedens resultater, potentialer og ambitionsniveau, når man tager stilling til, hvem der skal vinde Industriens Fonds AI-pris.

Vinderen af Industriens Fonds AI-pris i 2021

Den første Danish AI Award blev i slutningen af 2021 overrakt af Thomas Hofman-Bang, CEO i Industriens Fond. Det var den danske startup-virksomhed SYNCSENSE, der løb med prisen, samt et beløb på 200.000 kr., som er øremærket til at give virksomheden et kompetenceløft i brugen af kunstig intelligens.

Læs mere om SYNCSENSE og hvad prisen kom til at betyde for virksomheden her 

Danish AI Awards er både festligt og fagligt og fageksperter, forretningsudviklere og direktører fra virksomheder i hele Danmark kan deltage.

 

subpage

Ny temaavis i Berlingske: Bliv klogere på kunstig intelligens

En ny temaavis, der følger med Berlingske 31. august, sætter fokus på kunstig intelligens. Her kan man bl.a. læse, hvordan AI Denmark hjælper virksomheder med at integrere kunstig intelligens i forretningen.

Kan du slet ikke få nok af at fordybe dig i viden om kunstig intelligens? Så har vi en række interessante artikler, vi gerne vil dele med dig.

AI Denmark udtaler sig således om kunstig intelligens i en ny temaavis, der følger med Berlingske 31. august. Det er dog også muligt at læse artiklerne digitalt (se links til de tre artikler længere nede på siden.)

Nye regler er ikke stopklods

AI Denmarks projektledere og konsulenter, Peter Lemcke Frederiksen, Rasmus Bækby og Kasper Fanø Bay Noer, medvirker i tre af artikler, som bl.a. omhandler en undersøgelse foretaget på baggrund af virksomhedsforløbene i AI Denmark.

Baseret på de virksomheder, som arbejder med kunstig intelligens under AI Denmark, kan vi se, at langt de fleste har rigeligt med plads til at udvikle nye innovative løsninger, uden lovgivningen bliver en stopklods:"

Rasmus Bækby, leder ved Alexandra Instituttet

En af pointerne er, at der fortsat er gode muligheder for at lave nye løsninger baseret på kunstig intelligens i service- og produktionsvirksomheder, uden at kommende regulering på AI-området kommer i vejen.

”Baseret på de virksomheder, som arbejder med kunstig intelligens under AI Denmark, kan vi se, at langt de fleste har rigeligt med plads til at udvikle nye innovative løsninger, uden lovgivningen bliver en stopklods,” siger Rasmus Bækby fra Alexandra Instituttet, der er en af partnerne i AI Denmark, hvor man hjælper danske virksomheder til at komme i gang med at integrere kunstig intelligens i forretningen.

Få adgang til artiklerne

Du kan læse alle artiklerne fra temavisen ved at købe Berlingske 31. august 2022. Artiklerne findes også i en online version. Nedenfor linker vi til de tre artikler, hvor AI Denmarks repræsentanter medvirker. 

Artikel: “Nu lovgiver EU om kunstig intelligens

EU er på vej med ny regulering, der skal udstikke reglerne for anvendelsen af kunstig intelligens. Baseret på erfaringerne fra det landsdækkende AI Denmark-initiativ kommer lovgivningen dog umiddelbart ikke til at stå i vejen for danske produktions- og servicevirksomheders anvendelse af teknologien. Læs mere her

Artikel: Her kommer kunstig intelligens ned i øjenhøjde

AI Denmark er et landsdækkende initiativ, der skal udbrede anvendelsen af kunstig intelligens, og det er skabt af Industriens Fond sammen med en række partnere. AI Denmark tilbyder gratis udviklingsforløb til udvalgte små og mellemstore virksomheder inden for fremstillings- og serviceindustrien, der typisk ønsker at udvikle nye produkter, services og forretningsmodeller. Læs mere her

Artikel: Her blandes kaffen ved hjælp af algoritmer

BKI Kaffe er en af de traditionelle produktionsvirksomheder, der har fået stor glæde af at udforske mulighederne med kunstig intelligens gennem et virksomhedsforløb i AI Denmark. Og virksomheden har arbejdet så godt med teknologien, at man for nylig vandt en stor pengepræmie, der kan hjælpe virksomheden med at skabe mere bæredygtig kaffe. Læs mere her

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

Hvert år uddeles Industriens Fonds AI-pris, som er hovedprisen ved Danish AI Award. Prisen skal fremme brugen af kunstig intelligens i det danske erhvervsliv. 

Innovation kræver inspiration og nye idéer. Det gælder også, når man som virksomhed vil udvikle sin forretning ved at implementere ny teknologi.

Med henblik på at fremvise gode eksempler fra dansk erhvervsliv, kårer AI Denmark derfor hvert år en prisvinder ved prisuddelingsarrangementet Danish AI Award.

 

Awarden

Der uddeles én pris til en dansk frontløbervirksomhed indenfor brug af kunstig intelligens.

AI-prisen, finalisterne og ikke mindst vinderen, hyldes ved arrangementet som gode eksempler overfor øvrige danske virksomheder.

Industriens Fonds AI-pris er med til at håndgribeliggøre kunstig intelligens, ved at fremhæve konkrete AI-løsninger og tydeliggøre udfordringer og potentialer i arbejdet med AI.   

 

Prisuddeling i 2022

Danish AI Award afholdes 25. august 2022 under Innovationsfestivalen i Vejle, hvor 1000-1500 forretningsfolk forventes at deltage.

Innovationsfestivalen har i år et særligt fokus på kunstig intelligens, som er en af de store dagsordener, som vil blive debatteret til stormødet, der vil bestå af en række forskellige telte med oplæg, aktiviteter, udstillinger, netværk, madboder og musik.

Læs mere om tilmelding og køb din billet her.

Vinderen udvælges af en jury, som består af virksomheder, der har haft succes med digital omstilling og kunstig intelligens samt eksterne eksperter.

Juryen vil bl.a. skele til virksomhedens resultater, potentialer og ambitionsniveau, når man tager stilling til, hvem der skal vinde Industriens Fonds AI-pris.

Vinderen af Industriens Fonds AI-pris i 2021

Den første Danish AI Award blev i slutningen af 2021 overrakt af Thomas Hofman-Bang, CEO i Industriens Fond. Det var den danske startup-virksomhed SYNCSENSE, der løb med prisen, samt et beløb på 200.000 kr., som er øremærket til at give virksomheden et kompetenceløft i brugen af kunstig intelligens.

Læs mere om SYNCSENSE og hvad prisen kom til at betyde for virksomheden her 

Danish AI Awards er både festligt og fagligt og fageksperter, forretningsudviklere og direktører fra virksomheder i hele Danmark kan deltage.

 

subpage

Kaffekoncernen BKI vinder Industriens Fonds AI-pris

Industriens Fonds AI-pris 2022 går til kaffeproducenten BKI, som anvender kunstig intelligens til at give kaffen den
rette smag. Præmien er 200.000 kr., som BKI vil bruge på at gøre kaffen mere bæredygtig.   

Årets vinder af Industriens Fonds AI-pris er kaffeproducenten BKI, som modtager prisen for at være en frontløber blandt små og mellemstore virksomheder i sit arbejde med kunstig intelligens.

– Vi er utrolig stolte og ydmyge over at have vundet prisen. Vi vidste godt, at vi havde et rigtig godt projekt, fordi arbejde med kunstig intelligens er blevet en integreret del af vores hverdag. Men vi er pavestolte over, at vi ender med at vinde prisen, siger Casper Rasmussen, indkøbschef for BKI Kaffe.

Industriens Fonds AI-pris har til formål at fremme brugen af kunstig intelligens i danske produktions- og servicevirksomheder, og BKI modtager prisen, fordi man på kort tid har transformeret sin indkøbsproces og produktion af kaffe ved hjælp af kunstig intelligens. Konkret har virksomheden opnået besparelser og en mere fleksibel produktion og indkøbsproces ved at anvende teknologien.

– Stort tillykke til BKI, der har transformeret og skabt værdi i en afgørende del af forretningen med kunstig intelligens. BKI er et stærkt eksempel på, hvordan investeringen i brugen af kunstig intelligens kommer tilbage i form af effektivisering og styrket konkurrenceevne. AI-prisen er et rygstød til at styrke den udvikling, siger Thomas Hofman-Bang, direktør i Industriens Fond.

Algoritmer giver kaffen den rette smag
Med hjælp fra specialister hos Teknologisk Institut har BKI fået sat kaffeopskrifter på formel, så det nu i højere grad er algoritmer end mennesker, som tilpasser opskrifterne på de forskellige typer af kaffe, dvs. den konkrete sammensætning af råkaffer, der i sidste ende skal give kaffen den gode smag.

– Ved at sætte tal og værdier på kaffens smag har vi kunnet hjælpe BKI med, hvordan de gennem simuleringer kan komme frem til kaffens smag baseret på forskellige typer af blandinger af kaffesorter. Og det giver virksomheden fleksibilitet i indkøbsprocessen og produktionen, siger Peter Lemcke Frederiksen, der er senior projektleder ved Teknologisk Institut.

– I det hele taget mener vi, at mange andre virksomheder kan tage ved lære af BKI’s projekt. For der er en lang række fordele og gevinster ved brug af kunstig intelligens, som danske virksomheder kan opnå, hvis man er villig til at afsætte tiden og ressourcerne til arbejde med teknologien. Mange virksomheder vil også have gavn af at finde en dygtig, betroet samarbejdspartner, inden man går i gang, fortsætter han.

Fordelene for BKI er, at de ansatte kan bruge tid på andre typer af opgaver, og samtidig opnår virksomheden besparelser og langt mere fleksibilitet i indkøbsprocessen, da man ikke længere er afhængig af at kunne importere særlige typer af råkaffer fra bestemte regioner rundt omkring i verden.

Ved brug af kunstig intelligens kan man således opnå den samme smag som tidligere, men på baggrund af andre og nye typer af sammensætninger af råkafferne, end man har været vant til. Det skaber fleksibilitet i virksomhedens indkøbsproces, hvilket er afgørende i et marked, hvor pludselige hændelser kan gøre det svært at importere bestemte typer råkaffe fra udlandet.

De 200.000 kr., som BKI modtager, er målrettet aktiviteter, som virksomheden kan bruge på at fremme sit arbejde med kunstig intelligens. Og virksomheden ved allerede nu, hvad pengene skal bruges på.

– Med kunstig intelligens kommer vi til i endnu højere grad at kunne måle, hvilket Co2-aftryk forskellige kaffesorter har, så her bliver teknologien et værktøj for os i forhold til at skabe den mest bæredygtige kaffe. Det arbejde er vi allerede godt i gang med, men vi vil gerne udforske det endnu mere, siger Casper Rasmussen.

Pengepræmie kan booste grøn omstilling
BKI Kaffe var en af tre virksomheder, som var med i finalen om at vinde Industriens Fonds AI-pris på 200.000 kr. De to andre finalister var virksomhederne Nethire og Tier1Asset, som hver især modtog en præmie på 20.000 kr.

Alle priserne blev uddelt ved Danish AI Award, torsdag d. 25. august 2022 som en del af Innovationsfestivalen i Vejle.

– Målet med prisen er at få endnu flere små- og mellemstore produktionsvirksomheder i Danmark til at udforske de mange muligheder, der ligger i brugen af kunstig intelligens. Både når det kommer til driftsfordele og innovation, siger Thomas Hofman-Bang og fortsætter:

– Potentialet er langtfra indfriet, og der er for alvor sat strøm til udviklingen nu. Det betyder, at man som virksomhed risikerer at blive overhalet af dem, der er indoptager teknologien hurtigere. 

Finalisterne til Industriens Fonds AI-pris 2022 er blevet udvalgt, efter at alle virksomhederne i det landsdækkende initiativ AI Denmark har fået mulighed for at komme i betragtning til at præsentere deres arbejde med kunstig intelligens foran en uafhængig jury. Juryen består af eksperter i kunstig intelligens og digital transformation fra det danske erhvervsliv.

FAKTA: OM DANISH AI AWARD

Som led i at fremvise gode eksempler på brug af kunstig intelligens i dansk erhvervsliv kårer Industriens Fond en dansk frontløbervirksomhed ved prisuddelingsarrangementet Danish AI Award, som i 2022 blev afholdt som en del af Innovationsfestivalen i Vejle.

25. august 2022 blev der uddelt en hovedpris på 200.000 kr. til en dansk frontløber inden for brug af kunstig intelligens – Industriens Fonds AI-Pris. Vinderen var kaffeproducenten BKI Kaffe.

I vurderingen er der taget højde for virksomhedens indsats i arbejdet med kunstig intelligens, de konkrete resultater samt potentialet og ambitionsniveauet. Derudover er der blevet skelet der til, hvorvidt virksomheden har indtænkt bæredygtighed og etik i sit arbejde med kunstig intelligens.

Udover hovedprisen på 200.000 kr. blev der uddelt 20.000 kr. til de to andre finalister ved Danish AI Award 2022, Nethire og Tier1Asset. Finalisterne er blevet udvalgt, efter at alle virksomhederne i det landsdækkende projekt AI Denmark har fået mulighed for at komme i betragtning til at præsentere deres AI Denmark-projekt foran en uafhængig jury.

Dette års jury var:

• Peter Søndergaard, Group Manager, 3Shape
• Ann Christina Rindom Sørensen, Direktør, ProteQ
• Cecilie Amalie Andersen, Head of Customer Analytics, Trackunit
• Rasmus Engholm, Lead Data Scientist, Afdelingen for AI Solutions, Grundfos
• Alex Skovsbo Jørgensen, Deep learning engineer, Ambu A/S

Danish AI Award udspringer af det landsdækkende projekt AI Denmark, som Industriens Fond i samarbejde med Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, DTU og Københavns Universitet har igangsat for at støtte virksomhederne i at bruge kunstig intelligens og styrke deres konkurrencekraft. Det sker bl.a. ved at tilbyde gratis virksomhedsforløb, hvor eksperter står til rådighed med vejledning og rådgivning. Ved at fremhæve og belønne de virksomheder, der er allerlængst fremme, er det målet at flere virksomheder vil følge trop og tage brugen af kunstig intelligens til sig.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Tre virksomheder kæmper om legendarisk pokal og AI-pris på 200.000 kr.

På billedet ses to af AI Denmarks projektledere i form af Daniel Turi Hedelund (tv.) og Peter Lemcke Frederiksen (th.), begge ansat på Teknologisk Institut., løfte en kopi af den legendariske EM-pokal fra 1992, som vinderen af årets Danish AI Award kan tage med hjem

Meget er på spil, når Danish AI Award bliver afholdt 25. august i Vejle.

De tre tilbageværende virksomheder – Tier1Asset, Nethire og BKI – kæmper om Industriens Fonds AI-pris på 200.000 kr. Udover pengepræmien, som er målrettet AI-aktiviteter i virksomheden, kan vinderen tage en legendarisk pokal med hjem til kollegerne.

Holdet bag AI Denmark har i samarbejde med Industriens Fond indkøbt en kopi af den legendariske EM-pokal fra 1992, dengang herrelandsholdet triumferede ved at slå Tyskland 2-0 i EM-finalen på Nya Ullevi i Göteborg, Sverige.

Pokalen – og prisen på de 200.000 kr. – overrækkes af Industriens Fonds adm. direktør, Thomas Hofman-Bang, mellem kl. 12.15-12.45 den 25. august under Innovationsfestivalen i Vejle, som Danish AI Award er en del af.

1000-1500 forretningsfolk forventes at deltage i Innovationsfestivalen, som i år et særligt fokus på kunstig intelligens.

Læs mere om tilmelding og køb din billet her.

Tre virksomheder er i finalen

Sidste år var det VR-startupvirksomheden Syncsense, som løb med prisen, der dengang blev uddelt for første gang. Det er virksomheder, som har deltaget i AI Denmark, som har haft mulighed for at kæmpe med om prisen på 200.000 kr., der konkret kan bruges til videreudvikling af kunstig intelligens i forretningen. 

Finalen i år udgøres af kaffevirksomheden BKI, refurbishmentselskabet Tier1Asset samt virksomheden Nethire, der står bag en platform med fokus på udlejning af værktøj.

“Virksomheder, som formår at optage og omsætte ny teknologi på en god måde, øger konkurrenceevnen markant. Derfor skal en større del af dansk erhvervsliv stille skarpt på kunstig intelligens og nøje overveje, om – og i så fald hvordan – teknologien bedst kan bruges i den enkelte virksomhed.

Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond

Der er derfor lagt op til et stærkt felt af kandidater, når en uafhængig jury skal tage stilling til, hvilken virksomhed som har fortjent at løbe med prisen ved Danish AI Award. Juryen vil bl.a. skele til virksomhedens resultater, potentialer og ambitionsniveau.

Det er Industriens Fond, som står bag prisen, ligesom fonden har finansieret AI Denmark-projektet, der bl.a. indeholder virksomhedsforløb med fokus på kunstig intelligens – især rettet mod danske SMV’er i og omkring produktionsindustrien.

“Virksomheder, som formår at optage og omsætte ny teknologi på en god måde, øger konkurrenceevnen markant. Derfor skal en større del af dansk erhvervsliv stille skarpt på kunstig intelligens og nøje overveje, om – og i så fald hvordan – teknologien bedst kan bruges i den enkelte virksomhed. Det er der for få virksomheder, der gør i dag og derfor vil vi gerne hjælpe udviklingen på rette vej,” lød det fra Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, da AI Denmark blev søsat sidste år.

Nethire lægger mavefornemmelser bag sig

Lad os nu se nærmere på, hvilke projekter inden for kunstig intelligens som de tre finalister har arbejdet med. 

En af årets finalister – Nethire – har fået hjælp af specialister fra DTU til at integrere kunstig intelligens i sin forretning. I videoen forneden kan du høre mere om Nethires arbejde med kunstig intelligens. Her fortæller Nethires stifter, Johnny Noisen, om virksomhedens transformation fra at bero sig på mavefornemmelser til i højere grad at træffe beslutninger baseret på data og algoritmer.

(Artiklen fortsætter under videoen med Nethire…)

Tier1Asset: Sådan er vi blevet mere effektive

En anden finalist – refurbishmentvirksomheden Tier1Asset med base i Lillerød i Nordsjælland – er specialiseret i genanvendelse af it, herunder bærbare computere.

Gennem sit AI Denmark-forløb har man kunnet reducere den tid, som medarbejderne er i kontakt med maskinerne, med cirka 10 pct. Konkret har virksomheden fået hjælp til at automatisere sin kategorisering af maskinernes tilstand.

Hør produktchef Nicolai Glargaard fortælle mere om virksomhedens AI Denmark-forløb og muligheden for at vinde Industriens Fonds AI-pris på 200.000 kr. i videoen nedenunder.

(Artiklen fortsætter under videoen med Tier1Asset…)

Kunstig intelligens giver kaffen den rette smag hos BKI

 Den tredje og sidste finalist er kaffevirksomheden BKI, som har fået hjælp af Teknologisk Institut til at transformere sin indkøbsproces af råkaffer. Man har konkret arbejdet med at sætte kaffens smagsprofiler på formel, så det nu i højere grad er algoritmer end mennesker, som er med til at give kaffen den rette smag. Det giver både virksomheden besparelser og mere fleksibilitet i indkøbsprocessen. 

I videoen forneden kan du høre den nu pensionerede indkøbschef hos BKI, Ib Hauberg, fortælle om, hvordan man har fået glæde af at integrere kunstig intelligens i produktionen. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

Hvert år uddeles Industriens Fonds AI-pris, som er hovedprisen ved Danish AI Award. Prisen skal fremme brugen af kunstig intelligens i det danske erhvervsliv. 

Innovation kræver inspiration og nye idéer. Det gælder også, når man som virksomhed vil udvikle sin forretning ved at implementere ny teknologi.

Med henblik på at fremvise gode eksempler fra dansk erhvervsliv, kårer AI Denmark derfor hvert år en prisvinder ved prisuddelingsarrangementet Danish AI Award.

 

Awarden

Der uddeles én pris til en dansk frontløbervirksomhed indenfor brug af kunstig intelligens.

AI-prisen, finalisterne og ikke mindst vinderen, hyldes ved arrangementet som gode eksempler overfor øvrige danske virksomheder.

Industriens Fonds AI-pris er med til at håndgribeliggøre kunstig intelligens, ved at fremhæve konkrete AI-løsninger og tydeliggøre udfordringer og potentialer i arbejdet med AI.   

 

Prisuddeling i 2022

Danish AI Award afholdes 25. august 2022 under Innovationsfestivalen i Vejle, hvor 1000-1500 forretningsfolk forventes at deltage.

Innovationsfestivalen har i år et særligt fokus på kunstig intelligens, som er en af de store dagsordener, som vil blive debatteret til stormødet, der vil bestå af en række forskellige telte med oplæg, aktiviteter, udstillinger, netværk, madboder og musik.

Læs mere om tilmelding og køb din billet her.

Vinderen udvælges af en jury, som består af virksomheder, der har haft succes med digital omstilling og kunstig intelligens samt eksterne eksperter.

Juryen vil bl.a. skele til virksomhedens resultater, potentialer og ambitionsniveau, når man tager stilling til, hvem der skal vinde Industriens Fonds AI-pris.

Vinderen af Industriens Fonds AI-pris i 2021

Den første Danish AI Award blev i slutningen af 2021 overrakt af Thomas Hofman-Bang, CEO i Industriens Fond. Det var den danske startup-virksomhed SYNCSENSE, der løb med prisen, samt et beløb på 200.000 kr., som er øremærket til at give virksomheden et kompetenceløft i brugen af kunstig intelligens.

Læs mere om SYNCSENSE og hvad prisen kom til at betyde for virksomheden her 

Danish AI Awards er både festligt og fagligt og fageksperter, forretningsudviklere og direktører fra virksomheder i hele Danmark kan deltage.

 

subpage

Virksomheder dyster om Industriens Fonds AI-pris på 200.000 kroner

En præmie på 200.000 kr. er på spil, når Industriens Fonds AI-pris uddeles i år. 

Det sker 25. august 2022, hvor prisen uddeles som led i Danish AI Award, der afholdes under Innovationsfestivalen i Vejle, hvor 1000-1500 forretningsfolk forventes at deltage.

Innovationsfestivalen har i år et særligt fokus på kunstig intelligens, som er en af de store dagsordener, som vil blive debatteret til stormødet, der vil bestå af en række forskellige telte med oplæg, aktiviteter, udstillinger, netværk, madboder og musik.

Læs mere om tilmelding og køb din billet her.

Penge kan bruges på udvikling

Sidste år var det VR-startupvirksomheden Syncsense, som løb med prisen, der dengang blev uddelt for første gang. Det er virksomheder, som har deltaget i AI Denmark, som har ret til at kæmpe med om prisen på 200.000 kr., der konkret kan bruges til videreudvikling af kunstig intelligens i forretningen. 

Sidste år blev prisen uddelt ved Digital Tech Summit i København, men i året er uddelingen af prisen rykket til Vejle. 

Et stærkt felt af kandidater

En række af de deltagende virksomheder havde 8. juni mulighed for at præsentere deres AI-projekt foran hinanden, da de afsluttede deres AI Denmark-forløb ved et særligt afslutningsevent. 

Virksomhedspræsentationerne vidnede om en lang række spændende projekter med fokus på kunstig intelligens, og der er derfor lagt op til et stærkt felt af kandidater, når en uafhængig jury – blandt et felt af fem nominerede virksomheder – skal tage stilling til, hvilken virksomhed som har fortjent at løbe med prisen ved Danish AI Award. 

Juryen vil bl.a. skele til virksomhedens resultater, potentialer og ambitionsniveau, når man tager stilling til, hvem der skal vinde Industriens Fonds AI-pris.

Industriens Fond sætter fokus på AI

Det er Industriens Fond, som står bag finansieringen af prisen, ligesom fonden har finansieret hele AI Denmark-projektet, der bl.a. indeholder virksomhedsforløb med fokus på kunstig intelligens – især rettet mod danske SMV’er i og omkring produktionsindustrien.

“Virksomheder, som formår at optage og omsætte ny teknologi på en god måde, øger konkurrenceevnen markant. Derfor skal en større del af dansk erhvervsliv stille skarpt på kunstig intelligens og nøje overveje, om – og i så fald hvordan – teknologien bedst kan bruges i den enkelte virksomhed. Det er der for få virksomheder, der gør i dag og derfor vil vi gerne hjælpe udviklingen på rette vej,” lød det fra Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, da AI Denmark blev søsat sidste år. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

nyansoegningsrunde stor

KPMG ser stort potentiale i kunstig intelligens: Næsten ingen grænser for anvendelsesmulighederne

Anvendelsesmulighederne for kunstig intelligens er uanede, lyder det fra konsulenthuset KPMG, som her giver gode råd til, hvordan man kommer i gang med at arbejde med kunstig intelligens. 

(Se hele oplægget af Michael Birkebæk Jensen fra KPMG i videoen foroven)

Kunstig intelligens rummer et stort potentiale, og anvendelsesmulighederne er ubegrænsede. Sådan lyder vurderingen fra Michael Birkebæk Jensen, partner og NewTech Lead hos KPMG, i et AI Denmark-webinar. 

“Der er næsten ingen grænser for, hvor mange forskellige steder det giver mening at bruge kunstig intelligens. Det er alt fra salg til HR til optimering af værdikæder, og alle steder kan det have en signifikant effekt,” siger han i webinaret, som kan ses i sin fulde længde i videoen foroven.

Her forklarer han, hvad kunstig intelligens konkret kan bruges til i virksomheder, og hvordan man kommer i gang med at udnytte potentialet i teknologien. 

Mange muligheder med kunstig intelligens

En af de store AI-guruer i form af Andrew NG, som tidligere har arbejdet med kunstig intelligens i Google, har gået så langt som at sige, at kunstig intelligens kommer til at betyde lige så meget, som da elektriciteten blev opfundet, forklarer Michael Kirkebæk Jensen.

“Han mener, at der er lige så mange anvendelsesmuligheder, som da elektriciteten kom frem, så det er derfor, at det giver mening at være opmærksom på udviklingen,” siger konsulenten. 

Som eksempel nævner han, at KPMG har hjulpet en dansk fagforening med at bygge algoritmer, der kan gennemlæse kontrakter og dermed spare fagforeningen for mange timers manuelt arbejde. 

Vær opmærksom på kvaliteten af data

Men det er blot et eksempel, påpeger han. Kunstig intelligens kan blandt meget andet også bruges til at forudsige markedsbevægelser, i kundeservice og til at opklare kort-svindel. Således har KMPG bygget den algoritme, som Nets bruger til at detektere, om en korttransaktion er mistænkelig og i sidste ende svindel eller ej. 

Michael Birkebæk Jensen har flere gode råd til virksomheder, som gerne vil i gang med at bruge kunstig intelligens. Han fremhæver bl.a., at man skal fokusere på at finde de rigtige partnere, og at det er ikke nogen nem øvelse.

Han påpeger også, at man skal undgå at etablere alt for mange PoC’er – et koncept, der anviser en konkret anvendelsesmulighed, men ikke er sat i produktion – for det er først, når løsningen bliver sat i produktion og skaleret, at den skaber værdi. 

Konsulenten råder desuden virksomheder til at få styr på deres data. For det er ikke så nemt at få et overblik over sine data og deres anvendelsesmuligheder, som man måske umiddelbart skulle tro. 

“Den data, man tror, man har, har man ikke,” siger han.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

nyansoegningsrunde stor

Sådan bruger Ekstra Bladet kunstig intelligens: Vores fornemmelse er, at teknologien nu er moden nok

En af de næste store digitaliseringsbølger kommer til at handle om kunstig intelligens, siger forsknings- og innovationschef hos Ekstra Bladet, der satser stort på teknologien.

  • (I videoen foroven kan du se hele Kasper Lindskows præsentation af Ekstra Bladets arbejde med kunstig intelligens.)
  • Et af de nyhedsmedier, som er langt fremme i arbejdet med kunstig intelligens, er Ekstra Bladet.
  • Kasper Lindskow, forsknings- og innovationschef på Ekstra Bladet, fortæller i et AI Denmark-webinar om, hvordan man konkret arbejder med kunstig intelligens, og han forudser, at teknologien kommer til at påvirke nyhedsmedierne i de kommende år.
  • “Vi har en fornemmelse af, at en af de næste digitaliseringsbølger, som kommer til at skylle ind over os som nyhedsmedie, handler om kunstig intelligens. Det er blandt andet derfor, at vi investerer i det,” lyder hans vurdering.

    “Data gennemsyrer vores organisation, og vi kunne ikke klare en dag uden data.”

  • Ekstra Bladet bruger kunstig intelligens på flere områder

  • I webinaret fortæller han nærmere om, hvordan man arbejder med såkaldte recommender systems, der kan personalisere nyheder til læserne, og med Natural Language Processing, som bl.a. hjælper mediet med at klassificere, forbinde og generere tekst.

  • “Vores fornemmelse er, at kunstig intelligens nu er modent nok til, at vi kan skabe værdi på kort sigt. Samtidig ser vi et enormt potentiale på sigt, fordi det udvikler sig så hurtigt,” lyder det fra Kasper Lindskow.

  • Ekstra Bladet har etableret et data science-team og et AI-team. Kasper Lindskow vurderer, at kunstig intelligens med tiden kan skabe en konkurrencefordel for Ekstra Bladet, men han understreger, at brugen af teknologien skal foregå transparent og i tråd med mediets værdier og i det hele taget etisk ansvarligt.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens.