subpage

AI kvalitetssikrer TechSaves renseprocesser af høretelefoner

Virksomheden TechSave har gennem et virksomhedsforløb i AI Denmark fået hjælp til at udforske mulighederne for, hvordan AI kan understøtte en kvalitetssikring af deres renseprocesser af in ear-høretelefoner. 

I et samarbejde med AI Denmark har TechSave taget et spændende skridt mod at forbedre kvalitetssikringen af renseprocesser i forbindelse med rengøringen af in-ear høretelefoner.

Gennem AI Denmark har virksomheden fået rådgivning af Teknologisk Institut om, hvordan man kan bruge AI til at understøtte renseprocesserne. 

TechSave er en teknologivirksomhed, som udvikler renseprocesser og maskiner til rensning af særligt væskeskadet teknologi. Man er tilstede i mere end 10 lande og har typisk maskiner stående på forskellige typer af elektronikværksteder. 

“Vi tilmeldte os AI Denmark, fordi vi gerne ville have afdækket den mangel på viden, som vi havde på området omkring kunstig intelligens,” siger Jonas Tedde, der er udviklingschef og grundlægger af Techsave.

Vi har fået en forståelse af, hvor lidt der skal til, før vi kan få et helt fantastisk output

Jonas Tedde, grundlægger af Techsave

Billedgenkendelse til kvalitetssikring

Jonas Tedde fortæller videre, at man gerne ville opnå en større viden om AI med henblik på at finde konkrete anvendelsesområder i forretning. 

“Vi ville gerne have en grundforståelse af teknologien, så vi kunne beslutte os for, hvor vi kunne bruge AI i vores lille univers.”

TechSave har konkret arbejdet med billedgenkendelse, som i dette tilfælde har hjulpet med at identificere, hvornår høretelefonerne er helt rene, og hvornår der skal yderligere rengøring til, som det fremgår af videoen foroven.

“Vi har fået en forståelse af, hvor lidt der skal til, før vi kan få et helt fantastisk output,” siger Jonas Tedde fra Techsave.

 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Anonym headcount får mere ud af kvadratmeterprisen

Tomme kontorer og døde kvadratmeter koster kassen i butikker og institutioner. Ubiqisense har skabt en løsning, der baner vejen for bedre pladsudnyttelse ved at tælle mennesker anonymt. Nu har et AI Denmark-forløb med Alexandra Instituttet fordoblet løsningens præcision og højnet kompetencerne internt. 

Ubiqisense har skabt en sensor, der kan fortælle, hvor mange mennesker, der opholder sig i en bygning, på en etage eller et kontor på et bestemt tidspunkt. Det sker fuldt GDPR-konformt ved bogstaveligt talt at tælle hoveder uden at se på ansigterne.

På kort sigt kan informationerne for eksempel bruges til at spare energi, fortæller Ubiqisense’ Head of Software Klaus Grouleff: Hvis data kan vise, at de fleste møder klokken 9, behøver ventilationen ikke køre fra klokken 7. På længere sigt kan løsningen gøre det lettere at disponere bedre over kvadratmeterne, understreger han. Antallet og størrelsen af mødelokaler og kontorer kan tilpasses, hvis de fleste møder er på 2-4 personer, og mange arbejder hjemme. Det gør facility managers i stand til at optimere deres bygninger og derved spare både CO2 og penge. 

Vi har halveret antallet af fejl og dermed fordoblet vores præcision

Klaus Grouleff, Head of Software hos Ubiqisense

Helt ny tilgang krævede helt ny viden

Ubiqisense havde en ambition om at gøre løsningen både hurtigere og mere præcis, fortæller Klaus Grouleff. ”Vi havde nogle forskellige ideer og var begyndt at afsøge området for convolutional neural networks, men der var nogle udfordringer.”

Hidtil havde Ubiqisense nemlig modificeret en færdig softwarepakke og tilpasset modellerne efter deres egne behov, supplerer hans kollega, Development Specialist Kim Andersen. ”Men nu var der ikke flere parametre, vi kunne skrue på.” For at forbedre løsningen yderligere måtte de gå nye veje, og det var det, AI Denmark-forløbet skulle hjælpe med.

I de indledende samtaler anbefalede tre eksperter fra Alexandra Instituttet uafhængig af hinanden at skifte til et maskinlæringsframework, der er bedre egnet til computervision. I AI Denmark-forløbet lavede instituttet en bred afsøgning af arkitekturer for at finde den stærkeste kandidat, fortæller Kim Andersen.

Paradokset: præcis genkendelse ved fuld anonymitet 

Ubiqisense’ udfordring er nemlig ret speciel: For at løse opgaven, skal præcisionen være
høj, så man ved, nøjagtigt hvor mange mennesker, der befinder sig præcist hvor. Samtidig
er det både et etisk og juridisk krav, at den information, der kommer fra sensoren, er anonymiseret, og at man ikke ved, hvem det er, der befinder sig i lokalet.

Denne specielle udfordring havde gjort det vanskeligt for Ubiqisense at finde den rigtige
løsning, fortæller Kim Andersen: ”Der findes løsninger, der kan finde alle mulige meget
karakteristiske objekter på billeder – fra elefanter og tigere til kager.” Men det er noget helt
andet end at tælle mennesker anonymiseret og med høj præcision, og derfor hjalp Alexandra Instituttet med at afdække, hvordan opgaven bedst kunne løses.

Præcisionen fordoblet og hastigheden højnet

I løbet af AI Denmark-projektet fik Ubiqisense afklaret, hvad de skulle gøre for at højne hastigheden og øge præcisionen på deres sensorer. I et efterfølgende kort forløb med Alexandra Instituttet implementerede virksomheden anbefalingerne med et rigtigt godt resultat, fortæller Kim Andersen.

”Vi har halveret antallet af fejl og dermed fordoblet vores præcision,” slår han fast. ”Og så har vi fået afsøgt en masse og sparet tid i forhold til, hvis vi skulle have gjort det selv.” Han mener, at det har gjort en stor forskel for Ubiqisense at få viden og værktøjer, der gør dem i stand til at arbejde videre selv.

Stort udbytte af sparring og læring

For Kim Andersen har AI Denmark-forløbet skabt stor værdi i forhold til at tilegne sig ny viden. ”Det, jeg lægger mest vægt på, er, at jeg lærte en masse,” understreger han. ”Det var en unik mulighed for få noget viden med tilbage i stedet for bare at hyre et konsulentfirma, få opgaven løst og så være på bar bund igen bagefter,” siger han.

Ifølge ham kan især mindre virksomheder få meget ud af et AI Denmark forløb. ”Det er en fantastisk mulighed i et firma, hvor der ikke er så mange at sparre med,” påpeger han. Han værdsatte Alexandra Instituttet som en sparringspartner, han lærte meget af, bl.a. fordi instituttet har mange forskellige eksperter ansat.

Forbedret produkt skal spare ressourcer i en ny verden

Den nye viden er allerede på vej ind i Ubiqisense’ produkt, fortæller Klaus Grouleff. Han glæder sig til, at kunderne kan drage fordel af at få mere valide data og bedre analyser, så de i fremtiden får lettere ved at træffe beslutninger om deres bygninger.

Efter corona-epidemien er der tiltagende fokus på at udnytte kvadratmeterne bedre, fortæller han. ”Vi vendte tilbage til arbejdspladser, der var fuldstændig forandrede: Nogen arbejder hjemme, og nogen kommer på kontoret, men du ved ikke rigtigt, hvornår.”

”Med vores løsning får du data, så du kan se, hvordan din bygning bliver brugt. Og med den viden kan Ubiqisense’ kunder udnytte bygningerne bedre og spare på udgifterne, men også sænke forbruget af energi og andre ressourcer. Det er til gavn for både klimaet og miljøet. Faktum er nemlig, at driften af bygninger ifølge Det Internationale Energiagentur står for 27% af CO2 globalt, og at det derfor er et helt centralt område at optimere på,” forklarer han.

”På tværs af vores største kunder ser vi for eksempel en gennemsnitlig belægningsgrad på 34% på mødelokaler. Og det betyder jo, at to tredjedel af mødelokalernes kapacitet ikke bliver udnyttet,” fortsætter han. ”Alt imens kører lokalernes ventilation, opvarmning og elektricitet for fulde gardiner. Potentialet for at reducere energi og udledninger fra bygninger er enormt, og det bliver vi nødt til at tappe ind i, og uanset om folk har faste pladser, kan det gøres på en GDPR-sikker og privatlivsbevarende måde,” afslutter han. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Kan AI finde arkivets guldkorn?

Magasinet Historie bad Alexandra Instituttet undersøge, om kunstig intelligens kunne lette journalisternes research i magasinets eget arkiv. Det kom der et positivt svar, et proof of concept og en masse læring ud af. 

Magasinet Historie har eksisteret siden 2005, så når magasinets journalister skal skrive en ny artikel om for eksempel forholdet mellem Ukraine og Moskva eller Israel og Palæstina, giver det god mening at starte med at lede i Histories eget arkiv. 

Imidlertid har magasinet ikke en god digital løsning til at tilgå materialet på, fortæller Tina Rogers. Hun er Head of Transformation & Design hos Bonnier Publications, der ejer magasinet. Derfor greb hun muligheden for at skabe en løsning sammen med Alexandra Instituttet i et AI Denmark-forløb. 

Kan AI slå Google, Gitte og de andre work-arounds? 

Fordi magasinet mangler en velfungerende søgemaskine, har journalisterne fundet en række andre løsninger, fortæller hun. De rækker fra at konsultere et ældre regneark udfærdiget af en studentermedhjælper til at spørge Google, bibliotek.dk eller en kollega med høj anciennitet og god hukommelse. 

– Og så kan man jo altid gå i kælderen og lede efter et fysisk magasin eller en CD-ROM, joker hun. 

I forhold til at få afprøvet kunstig intelligens var use casen således både klar og afgrænset, understreger Tina Rogers. Opgaven lød: Kan Alexandra Instituttet bygge en prototype på en søgemaskine, der giver vores journalister adgang til vores arkivmateriale hurtigere? 

Alexandra Instituttet lavede en PoC (proof of concept), der indekserede bagkataloget og kunne sættes til at vise 10 eller 20 artikler. Bonnier testede derpå modellen mod en Google-søgning og kunne konstatere, at resultaterne lignede, men dog afveg lidt fra hinanden. For eksempel kunne der være syv artikler, der var de samme, og tre, der var forskellige, fortæller Tina Rogers. 

– Meningen med projektet var at undersøge, hvor let og hvor svært det er at få indekseret vores digitale arkiv med AI, og om vi ville få en anden indeksering ud af det end med Google. Det var det, use casen beviste, slår Tina Rogers fast. 

Vi fik erfaring med AI og fik kvalificeret en mulig use case. Hvis løsningen rigtig skal flyve, skal vi digitalisere resten af arkivet. Og dét er et helt andet projekt

Tina Rogers, Head of Transformation & Design hos Bonnier Publications

AI Denmark-projekt beviste teknisk ladsiggørlighed 

Men det, at resultaterne kun afveg let fra hinanden, var både godt og skidt, fortæller hun. For på den ene side er det interessant, at et kort AI Denmark-forløb er nok til at bygge en løsning, der kan måle sig med Google. På den anden side er der ikke meget pointe i at skabe en ny løsning, der ikke leverer markant andre resultater end den gamle. 

Dén problematik illustrerer både, hvad en PoC kan, og hvor dets begrænsning ligger. En PoC tester udelukkende, om en idé teknisk kan gennemføres. Det er først i næste udviklingsfase, nemlig i prototypen, at konceptet valideres. Her tester man, hvad man får ud af at bygge produktet.

Fire gode læringer om kunstig intelligens 

Imidlertid har Tina Rogers allerede beskæftiget sig med at validere AI-løsningen. Det kom der fire gode læringer ud af, som fortjener at blive gengivet her. 

1. Husk, at AI ikke bør være et mål i sig selv. Det er resultatet, der tæller. 

Selvom Alexandra Instituttets AI-løsning kun var en PoC, der ville kunne forfines, lod det ikke til, at AI-løsningen var markant bedre til at finde Historie-artiklerne end Google. Med andre ord havde processen ændret sig, men resultatet forblev nogenlunde ens. 

2. Spørg brugerne, om AI-løsningen er værd at ændre vaner for 

Fordi resultaterne var nogenlunde ens, var der ikke den helt store værdi for journalisterne i forhold til en vaneændring. Således manglede Bonnier den sidste krog for at få brugerne til at gøre noget nyt. 

3. Tjek, om værdien af AI overstiger omkostningerne 

Uanset om en AI-løsningen skulle færdigudvikles internt eller eksternt, er det en investering. Og Bonnier mente ikke, løsningen sparer så mange journalistarbejdstimer, at det ville tjene udviklingsudgifterne hjem igen som tidsbesparende internt værktøj. 

4. Se, om AI-projektet kan gentænkes til en bedre business case 

Men kunne løsningen blive et værdiskabende eksternt værktøj til abonnenterne? Her stødte Tina Rogers på et nyt problem: Fordi historieformidling har ændret sig meget, ville det kræve human-in-the-loop for at sortere artikler fra, der er blevet overhalet af nyere forskning. Og det ville igen gøre projektet stort og urentabelt. Desværre. 

5.: Undersøg, om datagrundlaget er godt nok 

Alligevel synes Tina Rogers, AI Denmark-forløbet var vellykket. 

– Vi fik erfaring med AI og fik kvalificeret en mulig use case. Hvis løsningen rigtig skal flyve, skal vi digitalisere resten af arkivet. Og dét er et helt andet projekt, understreger hun. 

Dén problematik vinder genklang hos Rasmus Larsen, Alexandra Instituttets AI Specialist på projektet. – Vi ser tit, at organisationer har potentialet til at udnytte digitalisering, men ideerne bliver bremset af datagrundlaget. 

Men det er jo også én af grundene til, at AI Denmark er sat i verden Her kan SMV’er få deres første erfaringer med AI. Og én af de erfaringer handler typisk om, at der skal overraskende meget data og digitalisering til for at komme helt i mål med AI. Men det skal ikke holde ideerne tilbage, understreger han. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Nybyg eller bedre indretning? Intelligent sensor giver svaret

Efter et AI Denmark-forløb med Alexandra Instituttet tilbyder JJW Arkitekter sine kunder en ny service: En intelligent sensorløsning indsamler data om brugernes udnyttelse af bygningen, så tegnestuens kunder kan sænke energiforbruget og udnytte bygningsmassen bedre. 

Foto: Torben Eskerod / JJW Arkitekter

Ideen til at begynde at arbejde med AI hos JJW Arkitekter kom med udgangspunkt i at optimere tegnestuens egne kvadratmeter og fællesområder.

Sådan fortæller Martin Oddershede, bæredygtighedschef og associeret partner i JJW Arkitekter, der har sagt ja til at fortælle mere om, hvad virksomheden har fået ud af at deltage i AI Denmark. 

Lokalet er lyst og lækkert og bliver brugt til oplæg og morgenmad, og det er også i samme område, at materialebiblioteket og kaffemaskinen befinder sig. Alt i alt et oplagt rum at hænge ud i.

Men arkitekterne havde en mistanke om, at lokalet kunne udnyttes bedre, så de installerede en række sensorer, der kunne måle brugsmønstrene i rummet: Står, sidder eller går folk, hvor går de hen, hvor længe opholder de sig i rummet? 

Sensorerne viste, at de fleste gik i direkte linje hen til kaffemaskinen og samme vej tilbage. Få stoppede op eller satte sig ned, så der var et større område, der slet ikke blev brugt.

Arkitekter indrettede sig ud af det døde hjørne

Efter den første sensortest kom indretningsafdelingen på banen: Materialebiblioteket blev sat i et reolsystem på hjul og flyttet frem i lokalet, og en lyddæmpende telefonstol blev sat i det døde hjørne. 

Det ændrede bevægelsesmønstrene: Medarbejderne og andre lagde nu ruten hen til kaffemaskinen forbi materialebiblioteket, hvor de opholdt sig lidt, før de hentede kaffe. Den lyddæmpende stol gjorde, at området oftere blev benyttet til de mange telefonsamtaler frem for mødelokaler. I mødelokalerne lå også det største potentiale. 

”Døde kvadratmeter er spild af penge og CO2,” påpeger Martin Oddershede. Sensorer installeret i mødelokalerne viste ikke bare temperaturen, men også hvor mange af mødelokalerne overhovedet blev brugt. Her så arkitekterne det største potentiale, og dermed var ideen til AI Denmark-forløbet født.

I bygningsreglementet stilles der en række krav til blandt andet energiforbrug, altså det byggetekniske, men vi synes også, at brugeradfærd er ret interessant

Martin Oddershede, associeret partner og bæredygtighedschef hos JJW Arkitekter.

I dag er løsningen i brug hos kunderne

Måske hørte du AI Denmarks podcast med tech-journalist Anders Høgh Nissen, Niels Toft Wendelbo fra JJW Arkitekter og Rune Wehner fra Alexandra Instituttet fra januar 2023? Her talte de om deres AI Denmark-samarbejde, der undersøgte, hvordan sensorer og kunstig intelligens kunne hjælpe arkitekterne og deres kunder med at udnytte bygningsmassen bedre.

I dag er sensorerne i brug hos JJW Arkitekternes kunder, hvor de skaber værdi, fortæller Martin Oddershede. Løsningen er ude hos kunderne i tre måneder, hvorpå kunden får en slags tilstandsrapport, der viser et gennemsnitligt forbrug på ugebasis, potentialet for besparelser og forslag til bedre udnyttelse af arealerne. 

Aktuelt hjælper sensorløsningen en boligforening med at undersøge, hvor meget og hvordan fælleslokalet bliver brugt. ”Sidst løsningen var ude hos en boligforening, fandt vi ud af, at der ikke nødvendigvis var en sammenhæng med aktivitet og temperatur, og at lokalet kun blev benyttet i under halvdelen af dagtimerne,” eksemplificerer Martin Oddershede. Derfor anbefalede arkitekterne at styre lys og varme med ny teknologi og at tilbyde lokalet til frivillige foreninger eller kommunen.

Liebhaverløsning med læring og lidenskab

For JJW Arkitekter er sensorløsningen en ekstra service til kunderne, der hverken er tabsgivende eller profitabel. For der er et højere formål med sensorløsningen, nemlig læring og bæredygtighed. ”Vi ser det mere som en læring,” siger Martin Oddershede. 

”I bygningsreglementet stilles der en række krav til blandt andet energiforbrug, altså det byggetekniske, men vi synes også, at brugeradfærd er ret interessant,” fortæller han. Dette spor er til dels beskrevet i bygningsreglementet, men i langt mindre grad end det byggetekniske, understreger han.

I det byggetekniske spor skal rådgiverne bl.a. beregne det forventede energiforbrug, men hvis brugerne bruger huset på en anden måde end forventet, er det langt fra sikkert, at resultatet fra energirammen er reelt, påpeger han. ”Det er derfor, vi gerne vil undersøge, hvordan det, vi bygger, i virkeligheden bliver brugt,” fortæller han.

Kan bedre benyttelse overflødiggøre nybyggeri?

Der er i dag heldigvis stort fokus på klimapåvirkningen fra materialerne i et byggeri, fremhæver han. ”Men hvis vi ved, hvordan brugerne bruger bygningerne og indretter dem bedre, behøver vi måske slet ikke bygge så meget nyt.” 

Den holdning er ikke bare hans egen, men tegnestuens erklærede formål med sensorløsningen iflg. deres hjemmeside. Det er tankevækkende, at JJW Arkitekter ikke bare sætter spørgsmålstegn ved behovet for nybyggeri, men endda tager skridtet fuldt ud og udlejer teknologi til deres kunder, der gør dem i stand til at kvalitetstjekke det produkt, arkitekterne har leveret. Det aftvinger respekt. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Kan kyllingefileten kvalitetstjekkes med kunstig intelligens?

TriVisions kamerasystemer kvalitetskontrollerer produkter i fødevareindustrien, hvor fejl er ressourcetunge. Det er dyrt, når en utæt emballage med kylling skal kasseres, og omvendt er det også dyrt, hvis et produkt, der er godt nok, kasseres ved en fejl. Det værste er dog, hvis en utæt emballage når ud til forbrugeren. Ovenikøbet er det også krævende at kontrollere varerne. Derfor deltager TriVision sammen med fødevareemballagefabrikanten PlusPack i et AI Denmark-forløb, hvor de sammen med Alexandra Instituttet undersøger, om kvalitetskontrollen kan effektiviseres ved hjælp af kunstig intelligens.

TriVision fremstiller kamerasystemer til kvalitetskontrol i fødevareindustrien, der monteres direkte på produktionslinjerne. Her tager de fotos ovenfra, nedefra og fra siden af emnerne og gennemlyser dem for fx at detektere et hul eller en fejl i kanten af en aluminiumsbakke. Kamerasystemet indeholder et dashboard, der bl.a. viser produktionshistorikken: En grøn farve indikerer, at emnet har bestået kvalitetstjekket, og et rødt, at der er sket en produktionsfejl.

Både god og dårlig kvalitet fås i mange varianter

Det kræver stor præcision, fortæller Ole Neckelmann, CCO i TriVision, der modtager rådgivning af Alexandra Instituttet gennem et AI Denmark-forløb.

”Vi tager fotos af alle emnerne i en produktionslinje og finder selv hysterisk små fejl. Hvis du har et lillebitte hul i en bakke, kan det godt være, at det holder tæt, men produktet indeni bliver stadigvæk dårligt, og det går jo ikke, når det er fødevarer.” Fejlbehæftede emner sorteres derfor fra vha. et såkaldt ekspertsystem.

Vanskeligheden består i, at der er rigtig mange variationer over både god og dårlig kvalitet, fortæller han. Det er kritisk, hvis dårlige emner overses, men det er naturligvis også et problem, hvis emner, der er gode nok, kasseres. Det stiller høje krav til kvalitetskontrollen, der altså hverken må være for sløset eller for striks.

Kan kontrollen udføres af kunstig intelligens?

Men måske er denne udfordring en oplagt opgave for kunstig intelligens? En produktionslinje i emballageindustrien producerer ofte det samme over lang tid, fortæller Ole Neckelmann. ”Det vil være ideelt for maskinlæring, fordi der vil være adgang til en masse næsten ens billeder, som teknologien kan læres op på.”

”Vi tager billeder af hver eneste bakke,” eksemplificerer han, ”så vi kan sagtens levere et meget stort antal billeder til Alexandra Instituttet, så de kan lære den kunstige intelligens op. Og så kan vi begynde at teste.”

Første forsøg med maskinlæring virker lovende

TriVision har allerede givet Alexandra Instituttet en række billedeksempler fra produktionslinjerne, og de første forsøg med maskinlæring er gået efter planen. ”Det ser ganske fornuftigt ud,” udtaler han tilfreds. 

Næste skridt er at teste, om de første lovende resultater kan verificeres i lidt større skala, fortæller han. Det skal ske ved at sætte systemet op, så alle billederne fra en af PlusPacks produktionslinjer både kan processeres på traditionel vis med TriVisions nuværende ekspertsystem, samtidig med at billederne afleveres til en kunstigt intelligent løsning, der også skal afgøre, om emnet er godt eller dårligt. ”Så skal vi undersøge, om der er korrelation mellem de to resultater,” beretter han. 

Det er ret spændende, det hér, for det er jo aluminium, og det er jo ikke bare dyrt; det er også én af de ressourcer, vi virkelig har mangel på i verden

Ole Neckelmann, CCO i TriVision

Både godt for bæredygtigheden og bundlinjen

AI Denmark-forløbet sker i tæt samarbejde med PlusPack, som er en kunde, TriVision har arbejdet sammen med i mange år. I dag har TriVision omkring 20 visionsystemer installeret ved PlusPack. 

TriVisions systemer anvendes generelt i flere led i fødevarekæden. Mange systemer bruges af emballageproducenter som PlusPack, og lidt længere nede i fødevareværdikæden kontrollerer TriVisions systemer de færdige og fyldte emballager. For Ole Neckelmann er det aktuelle projekt særligt interessant.

”Det er ret spændende, det hér, for det er jo aluminium, og det er jo ikke bare dyrt; det er også én af de ressourcer, vi virkelig har mangel på i verden,” udtaler han. ”Så i det omfang vi kan undgå at lave dårlige emner, er det virkelig værd at gå efter.”

Stort potentiale i prædiktiv produktionsoptimering

Han er også inspireret af de mere langsigtede potentialer i at arbejde med kunstig intelligens. Hvis teknologien fx kunne se ændringer i kvaliteten på en bestemt produktionslinje, kunne systemet udløse en alarm, før fejlene indtræder. ”For visse fejltyper vil systemet måske kunne forudse, at produktionslinjen inden for 5-10 minutter begynder at producere skrammel,” forklarer han. 

På en given produktionslinje ved PlusPack kører der typisk max. tre forskellige typer emner, så det er et meget begrænset antal opdateringer, der skal laves. Det gør processerne særligt velegnede til optimering med maskinlæring, mener han.

Hjælp til operatørerne

En af vanskelighederne ved kvalitetskontrollen i produktionslinjen er, at operatørerne som regel har rigeligt at lave, og at der er mange potentielle fejlkilder, fortæller Ole Neckelmann. Det er det problem, TriVisions kamerasystemer afhjælper i dag. 

”Vi har lavet et produktionsoptimeringssystem, som hjælper operatørerne med at holde produktionssystemet oppe hele tiden, så du producerer flere gode emner per time, end hvis du ikke havde vores system,” understreger han. ”Og på toppen af det får du også kvalitetskontrol, så du ikke kommer til at levere noget til kunderne af en kvalitet, de ikke vil have.” 

Nu bliver det spændende at se, om den kunstigt intelligente kvalitetskontrol både kan levere den samme effektivitet i at finde de dårlige emner og samtidigt være i stand til at forudse visse fejl, inden de optræder.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Sommerland Sjælland bruger AI til at finde unormalt strømforbrug

Sommerland Sjælland har gennem et AI Denmark-forløb fået hjælp af Alexandra Instituttet til at optimere forlystelsesparkens strømforbrug. Læs historien her. 

Hvor meget strøm bruger de forskellige restauranter og kiosker i en forlystelsespark? Er der nogen, der har glemt at slukke for strømmen til frituregryden? Hvad tid bliver softicemaskinerne tændt? Er der nogle apparater, der bruger unødvendigt meget strøm, og som måske trænger til vedligeholdelse?

Det er spørgsmål som disse, som Sommerland Sjælland snart kan få svar på ved hjælp af kunstig intelligens og den data, som forlystelsesparken har opsamlet i løbet af den seneste sæson. Opsamlingen er foregået ved hjælp af målere, som parken har sat op på alt fra brødristere, friturekar, kasseapparater og frysere. Kort sagt alt det, som skal til for at holde en forlystelsespark i gang. Det er sket i samarbejde med Alexandra Instituttet og i regi af AI Denmark, der hjælper danske virksomheder med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstilling.

Listen over potentielle strømslugere er lang, når man driver sådan en park, og for at få et bedre overblik over, hvornår det bedst kan betale sig at tænde og slukke de forskellige apparater, har Kåre Dyvekær, der er ejer af Sommerland Sjælland, længe haft øje for, at det kunne være en god idé at sætte målere op, men løsningerne var typisk for store og industrielle. 

“Vi har mange mindre installationer, så da der kom det her AI-projekt, så tænkte vi, at det kunne være fint, hvis man kunne måle på el og samtidig kunne sætte kunstig intelligens til at detektere, hvis eller når en installation falder uden for i normalforbrug,” fortæller han.

Det har enormt stor betydning, om du først tænder frituregryden, når du skal bruge den og ikke, når du møder ind. Det fokus har vi ikke haft før, fordi vi ikke har kunnet måle det

Kåre Dyvekær, ejer af Sommerland Sjælland

Kan se, hvornår frituregryden bliver tændt

Ifølge Kåre Dyvekær har den største gevinst med dataopsamlingen været, at de har fået et bedre overblik over strømforbruget de forskellige steder i parken. 

De har netop indkøbt yderligere 40 intelligente målere, som skal sættes op alle de steder, hvor de har et væsentligt strømforbrug.

“Lige nu er AI’en ikke klogere end os, men vi har fået mod på det. Vi får et dataoverblik, der gør, at vi kan se anormaliteter. I takt med at vi får flere målesteder, så vil vi kunne se, om der er sammenhæng mellem noget tidsmæssigt og hvem, der eventuelt er gode til at spare på strømmen. Det har enormt stor betydning, om du først tænder frituregryden, når du skal bruge den og ikke, når du møder ind. Det fokus har vi ikke haft før, fordi vi ikke har kunnet måle det.”

AI kan måske se, hvor der er brug for vedligeholdelse

Udfordringen med dataopsamling er, at de får en masse signaler ind, som bliver samlet i en stor masse. Det vil derfor kræve, at de får lavet et ‘fingerprint’ eller el-signatur for hvert apparat. Det vil ifølge Kåre Dyvekær gøre, at man kan sætte en måler op på hovedforsyningen til hver kiosk og så sætte AI’en til at analysere, når der sker noget unormalt.

“Kort sagt så kunne AI’en godt se, når noget faldt ud fra normen. Det kunne være et apparat, der var gået på standby, som skulle være tændt. Men jeg kunne godt tænke mig, at AI’en helt ned på apparatniveau kunne detektere, hvis filtret i en emhætte trænger til at blive skiftet, eller hvis et varmelegeme bliver dårligt. Mange af de her vedligeholdelsesting vil man sandsynligvis kunne se i strømforbruget.”

Den kunstige intelligens kan måske også bruges til at forudsige, hvor mange frituregryder eller andre apparater, som de skal tænde, alt efter hvor mange gæster de forventer.

“Jeg tror, at når vi har nok data, så begynder AI’en at kunne gennemskue nogle mønstre, som vi ikke ser og dermed kommer til sin ret. Hvis vi fodrer den med data på vores gæsteantal, så vil den måske kunne sige, at i dag har vi x antal gæster og har brug for følgende installationer.”

Fakta

Projektet er udført i regi af AI Denmark https://aidenmark.dk/om-ai-denmark, hvor Sommerland Sjælland har deltaget, fordi de har ønsket at få overblik over deres strømforbrug. 

Forlystelsesparken har i samarbejde med Alexandra Instituttet sat sensorer op i deres spisesteder og kiosker, som gør, at de ved hjælp af AI kan detektere unormalt strømforbrug, og de kan samtidig få besked, hvis nogen har glemt at slukke for strømmen.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Ubiqisense optimerer bygningsanvendelse med AI

Ubiqisense er specialiseret i at indsamle data om, hvordan bygninger bliver brugt med henblik på at drive bygninger på mere intelligent måde for at nedbringe CO2-udledningen. Konkret indsamles data ved hjælp af sensorer, som bl.a. kan detektere antallet af personer i et lokale.

I videoen foroven kan du se, hvordan techvirksomheden Ubiqisense gennem et virksomhedsforløb i AI Denmark har fået hjælp af eksperter fra Alexandra Instituttet til at integrere kunstig intelligens i deres produkt. Virksomheden tilmeldte sig AI Denmark, fordi man havde et konkret problem, som man gerne vil have løst.

“Helt præcis ville vi gerne have en hurtigere og mere nøjagtig model,” siger Klaus Grouleff, der er head of software hos Ubiqisense.

Væsentligt hurtigere model

Han tilføjer, at hjælpen fra AI Denmark “har været en super god måde at komme ind i dette framework, fordi vi havde nogle eksperter siddende ved vores side, som kunne sige ‘du skal gøre sådan og du skal gøre sådan’.”

Resultatet er, at modellen kører “væsentlig hurtigere”, og samtidig har virksomheden fået løftet sit vidensniveau om kunstig intelligens, forklarer han.

Ønsker du og din virksomhed at udforske mulighederne med kunstig intelligens, så tøv ikke med at tage fat i os hos AI Denmark. 

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Se videocases med finalisterne ved AI Denmark Summit 2023

 

Den danske virksomhed Reblade har vundet Industriens Fonds AI-pris på 200.000 kr. Prisen blev uddelt i Industriens Hus i København på konferencen AI Denmark Summit 2023. Reblade specialiserer sig i droneteknologi, der kan vedligeholde og reparere vindmøllevinger. De øvrige finalister var Farmdroid og Svinerådgivningen. Du kan se videoer af alle tre virksomhedscases her. 

Industriens Fonds AI-pris uddeles årligt til en AI-frontløber blandt de virksomheder, som har deltaget i det landsdækkende initiativ AI Denmark, der har til formål at hjælpe små og mellemstore danske virksomheder med at udforske mulighederne med kunstig intelligens. En uafhængig jury bestående af danske AI-specialister har udvalgt finalisterne og har kåret Reblade som vinder.

– Vi er enormt stolte af prisen, og med AI’s hjælp tør vi nu konkurrere med de helt store inden for vores branche. Ved at kombinere to essentielle elementer – sikkerhed og hastighed – sikrer AI, at processerne omkring at reparere vindmøllevinger forløber sikkert og hurtigt. Det sker mere sikkert end et menneske kan betjene vores droneteknologi og hurtigere, end et menneske kan reagere, siger Frank Kjerstein, der er direktør for Reblade.

Samarbejdet med AI Denmark, og ikke mindst denne her pris, giver os en fordel og fører os gradvist op i superligaen inden for understøttelse af driften med vindenergi.

Frank Kjerstein, direktør for Reblade

Gennem AI Denmark har Reblade fået hjælp af specialister fra Aalborg Universitet til at implementere kunstig intelligens i deres droneteknologi, hvilket gør det muligt for droner at lande præcist på vindmøllevinger under komplekse forhold som f.eks. ved kraftige vindstød. Derudover bruger Reblade kunstig intelligens til at reparere skader på vindmøllevingerne effektivt og præcist.

– Samarbejdet med AI Denmark, og ikke mindst denne her pris, giver os en fordel og fører os gradvist op i superligaen inden for understøttelse af driften med vindenergi. Vi har formået at reducere nedetiden for vindmøller med 90% ved hjælp af vores droner, når vindmøllevinger skal repareres. På den måde sikrer vi en øget produktion af grøn energi. Samtidig adresserer vi flaskehalsproblemet forbundet med at anvende specialiseret arbejdskraft i forhold til manuel arbejdskraft. Konkret sikrer vi, at en mangel på op til 150.000 specialister inden for området ikke bliver en hindring for den grønne omstilling, siger Frank Kjerstein.

De to andre finalister, SvineRådgivningen og FarmDroid, modtager hver en præmie på 20.000 kr. Svinerådgivningen har gennem AI Denmark fået hjælp til at evaluere griseafføring vha. visionteknologi med fokus på at højne dyrevelfærden, mens landbrugsvirksomheden FarmDroid har fået hjælp til at integrere et computer vision system på deres landbrugsrobotter med fokus på kunne genkende afgrøder. Det AI-baserede vision-system giver en række fordele, herunder operationsovervågning, høstestimation, afgrødeoptælling, skadedyrskontrol, sygdomskontrol og afgrødesundhed.

-Reblade er i den grad lykkedes med at bruge kunstig intelligens til at optimere forretningen. Både ved landing på møllevingerne og når selve reparationerne skal udføres, er AI en afgørende medspiller, som har ført gode resultater med sig. På den måde er Reblade et godt eksempel på, at kunstig intelligens kan bane vejen for øget konkurrenceevne og gladere kunder. Derfor skal der selvfølgelig lyde et kæmpe tillykke til Reblade, som velfortjente vindere af Industriens Fonds AI-pris, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

Den uafhængige jury har bl.a. vurderet virksomhederne på baggrund af kvaliteten af deres arbejde med kunstig intelligens, de opnåede resultater og ambitionsniveauet. Derudover er der også blevet lagt vægt på, hvordan virksomhederne har indtænkt bæredygtighed og etik i deres AI-projekter.

Roman Jurowetzki, lektor hos Aalborg Universitet og projektleder i AI Denmark, har været med til at rådgive Reblade gennem virksomhedsforløbet i AI Denmark.

Han er utrolig stolt af, at Reblade endte med at vinde prisen i et meget konkurrencedygtigt felt af gode virksomhedscases.

– At prisen går til Reblade er meget fortjent. Blandt andet fordi Reblade kan hjælpe andre virksomheder med at inspirere, hvordan kunstig intelligens kan bidrage til den grønne omstilling. Jeg synes også, at bredden i AI Denmark, der består af både forskere på universiteter og specialister på GTS-institutter, efterhånden har illustreret, at vi næsten kan hjælpe alle typer af virksomheder med mange forskellige typer af udfordringer. Derfor opfordrer jeg også virksomheder, som gerne vil eksperimentere med AI-løsninger inden for bæredygtighed, til at de tager fat i os i AI Denmark, lyder det fra Roman Jurowetzki.

Industriens Fonds AI-pris blev uddelt ved AI Denmark Summit 26. oktober i Industriens Hus, hvor over 300 deltagere fra dansk erhvervsliv var samlet for at overvære uddelingen samt høre førende eksperter og professorers præsentationer om mulighederne med kunstig intelligens mere generelt.

FAKTA:

Industriens Fonds AI-pris uddeles én gang om året og har til formål at hædre fremragende anvendelser af kunstig intelligens blandt små og mellemstore danske virksomheder. Virksomheder, som har gennemført et forløb i AI Denmark, kan komme i betragtning til prisen. Juryen bestod i år af:

  • Peter Søndergaard, Group Manager hos 3Shape
  • Rasmus Engholm, Lead Data Scientist, AI Solutions hos Grundfos
  • Mads Jarner Brevadt, CEO hos Radiobotics
  • Emilie Lundblad, Regional Director, bestyrelsesmedlem ved AI Pioneer Centre

AI Denmark er et landsdækkende projekt som skal fremme dansk erhvervslivs anvendelse af kunstig intelligens. Projektet er støttet af Industriens Fond med 35 mio kr. og drives af Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, DTU, Københavns Universitet og Aalborg Universitet der har udviklet projektet i samarbejde Industriens Fond.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Kunstig intelligens optimerer Stykkas digitale tvillinger

Tech- og designvirksomheden Stykka sætter i videoen foroven ord på, hvad man har fået ud af at være med i AI Denmark.

Stykkas kernekompetence er bæredygtigt indretningsdesign, og virksomheden designer bl.a. køkkener med det formål at forlænge køkkenernes levetid.

Til det formål skaber virksomheden digitale tvillinger, der i det konkrete eksempel fungerer som en digital repræsentation af et køkken. På den måde kan virksomheden holde øje med f.eks. slitage og sende nye dele til køkkenet, når kunderne har behov for det.

Sanarbejdet med AI Denmark er virkelig fordelagtigt for Stykka på den måde, at vi har kunnet forbedre vores algoritmer.

Malte Ahlgren, lead designer hos Stykka.

Stykka hjælper mange forskellige typer af kunder – bl.a. plejehjem som man kan se i videoen foroven.

Stykka har i AI Denmark fået hjælp af Datalogisk Institut, Københavns Universitet – DIKU, som har bidraget til at skabe en mere effektiv designfase.

“Sanarbejdet med AI Denmark er virkelig fordelagtigt for Stykka på den måde, at vi har kunnet forbedre vores algoritmer,” lyder det fra Malte Ahlgren, lead designer hos Stykka.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens. 

subpage

Direktør: Kunstig intelligens gør os mere konkurrencedygtige

”Evnen til at disponere og arbejde med data kan være det, som skaber eller skader økonomien og den strategiske position i en produktionsvirksomhed.”

Sådan lyder det fra Hans Jørgen Lynggard, der er direktør for softwarevirksomheden ROB-EX A/S , som står bag et program til produktionsplanlægning i industrivirksomheder.

Virksomheden har i et virksomhedsforløb i AI Denmark fået rådgivning af Alexandra Instituttet om, hvordan man kan bruge kunstig intelligens til at skabe en mere effektiv produktionsplanlægning.

Vi har fået afmystificeret AI og klarlagt, hvordan vi får bygget det ind i vores produkt som et af mange elementer.

Hans Jørgen Lynggard, direktør for softwarevirksomheden ROB-EX A/S

“Vi havde en idé om, at vi kunne lave et endnu bedre produkt ved at trække på nogle af de ting, som AI er ved være klar til at tilbyde,” siger Hans Jørgen Lynggard.

Han mener, at virksomheden har høstet flere gevinster ved at være med i AI Denmark.

”Vi har fået afmystificeret AI og klarlagt, hvordan vi får bygget det ind i vores produkt som et af mange elementer.”

Ifølge direktøren vil man med kunstig intelligens i fremtiden kunne tilbyde sine kunder et endnu stærkere produkt og gøre kunderne mere konkurrencedygtige og produktive.

Bliv en del af AI Denmark

Hvis du og din virksomhed ønsker at blive en del af et AI Denmark-forløb, så kan I læse mere om, hvordan man ansøger via nedenstående link. Som deltagende virksomhed indgår man automatisk i konkurrencen om Industriens Fonds AI-pris, hvor man kan vinde 200.000 kr. til virksomhedens videre arbejde med kunstig intelligens.