HvORFOR AI?

ER AI NYT FOR DIG? Start her!

Når kunstig intelligens er meget oppe i tiden netop nu, er det ikke uden grund. Det skyldes blandt andet at:

 • Vi befinder os i et sweet spot, hvor teknologien er moden til at kunne blive anvendt i langt de fleste virksomheder.
 • Samtidig er teknologien så ny, at man kan lægge afstand til konkurrenterne, hvis man udnytter teknologien rigtigt.
Nedenunder kan du læse mere om, hvad kunstig intelligens er, og hvad man som virksomhed kan bruge kunstig intelligens til i praksis. 

Skal I i gang med AI?

Der er så mange muligheder med kunstig intelligens, at det kan være svært at vide, hvordan man bedst kommer i gang.

 • Nogle kunstig intelligens-projekter er rettet mod den interne organisation og optimeringen af egne processer og arbejdsgange.
 • Andre er rettet eksternt mod en kunde eller brugere af en service.

Uanset hvad I ønsker at opnå med AI, så kan I skyde genvej ved at stå på skuldrene af de erfaringer, vi har gjort os omkring, hvordan man bedst kommer i gang med kunstig intelligens. Her er 5 gode råd, som kan hjælpe jer med at finde ud af, hvor I bør begynde:

Find viden og inspiration​

Start med at søge viden og inspiration. At lære af andre virksomheders erfaringer kan være en værdifuld hjælp, så undersøg eksempelvis, hvordan lignende virksomheder har grebet deres proces an.

 • Hvilke udfordringer har de løst med AI?
 • Hvilke betingelser hjalp udviklingen på vej, eller stod i vejen for den?
Her på siden udvider vi løbende med vores case-historier, som flere virksomheder kommer igennem vores forløb (du kan en oversigt her), men der er også mulighed for at blive klogere på konkrete AI-løsninger ved at deltage i netværk, vidensarrangementer og workshops, samt at lytte til podcasts og læse artikler om anvendelsen af AI i danske virksomheder.

Skab overblik over jeres data

Start med at skabe jer et overblik over jeres data og idéer til jeres løsninger.

 • Saml et internt hold, som har indsigt i forskellige dele af virksomheden og/eller interesse for jeres teknologiske udvikling. Ofte sidder medarbejdere med unik viden om, hvad kunderne kunne ønske sig mere af jer, hvor processer kan blive mere effektive eller noget helt andet, I ikke selv har overvejet.
 • Overvej fra starten, hvilken værdi I vil skabe, og for hvem, samtidig med at I får kortlagt hvilke data I har. Når I ved, hvilken information I har til rådighed og hvilke mål I vil sætte jer, kan I bruge den viden til at skitsere ideer og muligheder.

Start i det små

 • Mange forestiller sig, at det er dyrt at komme i gang med AI. Men det er typisk først, når jeres løsning skal sættes i drift, og medarbejdere skal oplæres i nye arbejdsgange, at man kan tale om, at det kan være en større eller mindre investering. Og på det tidspunkt bør man kunne se, hvordan investeringen tjener sig ind igen med AI-løsningen.
 • Så start småt og prøv jeres ideer af så tidligt som muligt. På den måde får I fanget eventuelle fejl tidligt i processen, hvor det ikke koster noget at opdage dem, og ofte vil det at lave en billig prototype give klarhed over jeres retning og kaste nye og bedre ideer af sig. Det giver jer et billede af, om I får den værdi ud af løsningen, som I har forventet.

Lad forretningsværdi og teknologi gå hånd i hånd

At få succes med AI handler ikke kun om at udnytte teknologierne inden for kunstig intelligens.

 • Skal jeres løsning have flyvehøjde, så skal I finde den rette balance mellem at fokusere på teknologi, forretning og brugere, uanset om brugeren er en kunde, partner og/eller ansat.
 • Det er klart for enhver, at man ikke kan lave en AI-løsning uden teknologi, men for få har forstået, hvor vigtigt det er at forankre den teknologiske udvikling i organisationen og hos sine kunder
 • Det skal være tydeligt, hvilken værdi løsningen skaber for forretningen og ens kunder, og medarbejderne skal være involveret i processen og føle et ejerskab over udviklingen. Ellers kan vi se, at den store AI-plan risikerer at ende som en forkromet strategi i ledelsens skuffe. Så hav hele tiden for øje, hvilken værdi I arbejder hen imod, og inddrag medarbejderne og jeres kunder i processen.

Kontakt en rådgiver eller ekspert, hvis du går i stå

Det kræver forskellige og dybe kompetencer at lykkes med AI. Både tekniske, forretningsmæssige og organisatoriske kompetencer er vigtige

 • Overvej ekstern hjælp, hvis der er noget I ikke umiddelbart selv kan løse, eller hvis I går i stå. Ofte kan rådgivning tidligt i processen sørge for, at man får valgt det rette værktøj fra starten, og når man er på rette vej, er det nemmere at blive selvkørende derfra.
 • De færreste SMV’er behøver at have et in-house AI-setup, hvis de får rådgivning på de kritiske tidspunkter i deres AI-proces. Det kan især gælde startfasen, ved en evaluering, og når løsningen skal implementeres.

CASES

Bliv inspireret af de virksomheder, der er i gang med kunstig intelligens! I vores virksomhedsforløb bliver en række danske virksomheder klædt på til at komme godt fra start eller videre med kunstig intelligens. 

Vi vi løbende opdatere med indhold fra nye cases her.

Fra vision til virkelighed med et virksomhedsforløb i AI Denmark
IO Group

Fra vision til virkelighed med et virksomhedsforløb i AI Denmark

Med hjælp fra AI Denmark bruger IO Group nu kunstig intelligens til automatisk at journalisere sager for deres forsikringskunder
Neogrid blev skarpe på hvordan AI kan skabe bedre løsninger for deres kunder
Neogrid Technologies

Neogrid blev skarpe på hvordan AI kan skabe bedre løsninger for deres kunder

Masser af sensorer samler masser af data om bygningers energiforbrug. Men det kræver AI at skabe overblik og dermed muligheden for at nedsætte forbruget smart.

Skal I videre med AI?

Skal man bygge eller købe en løsning? Det gode svar afhænger af den strategi, der ligger bag en idé. Er målet differentiering? Så er det måske en god idé selv at bygge for at fastholde kompetencen in-house. Er der andre, der allerede har bygget en lignende løsning, så er det måske bedre at købe og dermed spare dyr udviklingstid.

Forskellige mål, forskellige tilgange – her er 5 gode råd til dig, der vil videre med din AI-idé:

Afprøv forretningsideen på kunder og netværk

For at blive en succes skal en løsning naturligvis være profitabel – om muligt allerede fra starten men ellers i hvert fald på den lange bane.

 • Vent derfor ikke med at involvere jeres kunder og netværk, til I er færdige med teknikken.
 • Gå i dialog og søg aktivt respons på forretningssiden af jeres løsning, så I løbende bliver skarpe på, hvad jeres kunder vil betale for, og hvilken værdi jeres løsning skaber.

 • Ingen data - ingen AI

  Adgang til data i rette mængder og kvalitet er nødvendig for at gøre en AI-idé til en konkret løsning. Mange idéer dør, inden de overhovedet er kommet rigtigt i gang, fordi det viser sig svært – hvis ikke umuligt – at skaffe sig adgang til de data, der skal bruges.

 • Har I ikke allerede data eller dataadgang, så lav en plan for hvordan I får det.
 • Sørg for at jeres data har en tilstrækkelig kvalitet. Her kan der være brug for at ”rense” data, inden det kan omsættes i en løsning.
 • En tommelfingerregel inden for softwareudvikling er ”garbage in, garbage out” – så husk på, at jeres løsning ikke bliver bedre, end det tilgængelige data tillader.

 • Test den sværeste tekniske del af løsningen først

 • Der er ingen grund til at kaste energi i at udvikle en løsning, hvor det er uklart, om det bærende element kan lade sig gøre eller ej.
 • Få derfor undersøgt den sværeste del af løsningen først eller få hjælp til det, hvis I ikke selv kan. Hvad der sidste år ikke kunne lade sig gøre, kan måske i dag.

 • Involver personer med domæneindsigt og slutbrugere så tidligt som muligt

 • Indsigt i domænet er afgørende for, om en løsning bliver brugt eller ej.
 • Få derfor så tidligt som muligt involveret personer, der har forståelse for jeres branche og forretning, og også dem som i sidste ende skal bruge løsningen. På den måde undgår I at komme ud af en tangent, hvor I ender med at løse de forkerte udfordringer.

 • Initiale succesoplevelser giver momentum

  Mange, der er lykkedes med AI, er startet i det små, med projekter der har skabt konkret værdi.

 • Gå efter at skabe små successer, hvor der løbende er plads til at lære og bygge ovenpå, frem for at sætte et stort udviklingsprojekt i gang.
 • Små succeser skaber god økonomi. Med den rette strategi kan den første, mindre AI-optimering i jeres virksomhed finansiere den næste – og så fremdeles.

 • Hvis du vil vide mere...

  Virksomhedsforløb

  Kan AI finde arkivets guldkorn?

  Magasinet Historie bad Alexandra Instituttet undersøge, om kunstig intelligens kunne lette journalisternes research i magasinets eget arkiv. Det kom der et positivt svar, et proof

  Læs mere »