Lad værdien være styrende for, hvordan I udnytter kunstig intelligens

Vi går en fremtid i møde, hvor udnyttelsen af kunstig intelligens efter alt at dømme også vil være en konkurrenceparameter blandt de danske små og mellemstore virksomheder. Derfor ser vi også allerede nu virksomheder, der enten med sved på panden træffer forhastede beslutninger eller oftere virksomheder der mangler inspiration og viden om, hvordan man får skabt forretningsmæssig værdi med kunstig intelligens (AI). Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvordan man griber processen med brugen af AI an – vi har spurgt Jan Overgaard, centerchef for innovation og digital transformation fra Teknologisk Institut, om hans råd til, hvordan man kommer bedst fra start.


Vi giver ordet til Jan.

Jan Overgaard

Jan Overgaard

Centerchef for innovation og digital transformation ved Teknologisk Institut

At udnytte kunstig intelligens er en mulighed for SMV’ere, som man bør overveje at gå i gang med eller modne virksomheden til. Mange virksomheder er i dag kommet i gang med automatisering, men derfra og til proaktivt at anvende AI, er der et stykke vej – ikke desto mindre bliver AI en konkurrenceparameter i fremtiden for dem, der kan styrke deres forretningsmodel med teknologien.

Med kunstig intelligens vil vi se en række nytænkende forretningsmodeller og produktudviklinger, der kommer til at disrupte markeder. Og man er nødt til at tænke den mulighed ind, at ens konkurrent kan være i gang allerede. Vi har set eksempler på, at virksomheders ’ellers velerhvervede’ fordele og rettigheder kan mistes på kort tid, hvis ikke man omstiller sig.

Så, hvordan kommer man bedst i gang?

De fleste har forstået, at man naturligvis skal have styr på sine data, både de strukturerede og ustrukturerede, så de kan udnyttes med kunstig intelligens. Men det vigtigste er faktisk at starte et andet sted – start udefra og ind!

 

For at du kommer til at lykkes med at udnytte kunstig intelligens, så er det afgørende, at din løsning skaber værdi for dine kunder. Så start der! Stil jer selv det berømte spørgsmål: Hvilken værdi vil I opnå og i sidste ende skabe for jeres kunder. Spørg også jeres kunder, hvordan dit produkt kunne blive bedre, hvilke services de gerne vil have, og hvad der ville gøre det nemmere for dem at anvende dit produkt. Det er muligvis et fortærsket råd, men det er desværre et råd, som alt for mange virksomheder glemmer i en travl hverdag; fokusér ikke på de teknologiske muligheder, fokuser på værdien der kan komme ud af dem – for teknologien er der! AI kan skabe eller styrke jeres digitale services, spørgsmålet er bare, hvordan I udnytter det bedst.

"Det er muligvis et fortærsket råd, men det er desværre et råd, som alt for mange virksomheder glemmer i en travl hverdag; fokusér ikke på de teknologiske muligheder, fokuser på værdien der kan komme ud af dem – for teknologien er der! AI kan skabe eller styrke jeres digitale services, spørgsmålet er bare, hvordan I udnytter det bedst."

Når I har fundet ud af, hvilken værdi I arbejder hen imod, så kommer næste skridt, som er mindst lige så vigtigt som at få kunderne i tale, nemlig at få jeres medarbejdere med ’om bord’. Hvis jeres folk internt ikke kan se meningen og værdien, der kan skabes med retningen eller AI-projektet, så kan det hele blive tabt på gulvet – og her skal værdien af løsningen også være i fokus! Jeres AI strategi må ikke blive til uden, at hverken mellemledere eller medarbejdere har købt ind på strategien. Sæt igen og igen streg under, hvorfor det er vigtigt, og hvilke konkrete fordele det giver jer som virksomhed og i sidste ende jeres kunder. Får man ikke medarbejderne med, så bliver ideen ikke bundfældet, og man kan misse at få de rette kompetencer i spil. Hvis ingen tager ejerskab over ideen, er der heller ingen til at føre det i mål.

 

At få medarbejderne i spil kan sikres tidligt i processen ved at starte en dialog og få deres ideer på banen. Som SMV bør man undersøge, hvordan andre har grebet AI-mulighederne an, og hvilke forhold og betingelser der har været til stede i andre virksomheder, der er lykkedes. Og her kan medarbejderne være fulde af værdifuld viden. Man kan ligefrem arbejde med at udpege tovholdere i organisationen, som kan være med til at drive processen.

 

Endelig, er AI Denmark sat i værk af en grund – vi opfordrer klart til, at man får hjælp af en sparringspartner og søger hjælp i relevante netværk, både indledningsvist, når retningen skal kortlægges, undervejs i udviklingen af en AI-løsning og endelig i den tekniske implementering.

Men husk; ikke to virksomheders udgangspunkt eller forudsætninger for at lykkes er ens, så for at være sikker på, at I rammer præcis den værdi, I har sat jer for, så er det godt givet ud at lave et grundigt forarbejde på konceptniveau, inden man bygger en teknisk løsning.

 

I er altid velkomne til at kontakte mig og konsortiet bag AI Denmark for yderligere råd og hjælp til at komme godt i gang.

Tak for ordet til Jan Overgaard! 

Vil du læse mere om, hvilken hjælp der er at hente i AI Denmark, så læs med her – der er eksempelvis mulighed for at blive udvalgt til et forløb, hvor man som virksomhed får gratis hjælp til at komme godt fra start med AI.